• Binnen 1 minuut aangemeld
  • Makkelijk & Snel
  • Hoogste bod
  • Geschikt voor ieder voertuig

Auto met financiering verkopen? Zorgeloos & Stress vrij

Auto met financiering Verkopen
license plate flag
Ik weet mijn kenteken niet
  • Binnen 1 minuut aangemeld
  • Makkelijk & Snel
  • Hoogste bod
  • Geschikt voor ieder voertuig

Met de aankoop van een auto is er altijd wel een aardig kapitaal mee gemoeid en sparen velen wel een aantal jaren voordat ze naar de showroom kunnen stappen om er hun droomauto aan te schaffen. Wie daar niet de tijd voor heeft, kan er ook voor kiezen om middels financiering de auto aan te schaffen. Dat is de meest gebruikte methode bij de aanschaf van nieuwe auto’s, maar ook bij jonge occasions. Nu kan er van alles en nog wat gebeuren waarbij de aflossing niet meer plaats zal kunnen vinden.

Het risico blijft altijd bij de auto koper

Indien er niet meer voldaan kan worden aan de betalingsverplichtingen, kan de verkoper in de meeste gevallen wel om een uitstel worden gevraagd. Dit heeft echter een tijdelijk karakter en zal men op een gegeven moment weer aan de financiële verplichtingen moeten voldoen. Bij het uitblijven van de betaling zal men er op een gegeven moment ertoe overgaan om de auto in te trekken en krijg je er in de meeste gevallen daarbij maar een klein bedrag voor terug. De auto is namelijk al in waarde gedaald en heeft de verkoper al tal van kosten gemaakt. Dit alles wordt dan afgetrokken van het bedrag dat al afgelost is. Om te voorkomen dat je er zo nadelig van af zal komen, is het mogelijk om de auto met financiering door te verkopen.

Het gaat dus gewoon om een overdracht van de auto

Omdat de auto altijd nog het eigendom van de verkoper blijft tot aan alle financiële verplichtingen is voldaan, kan er hier eigenlijk gesproken worden van overdracht van de betalingsverplichting. Op papier blijft de auto nog altijd in het bezit van de financieringsinstelling. Het overdragen van de verplichtingen kan daarom niet zonder meer en is expliciet toestemming vereist van de financieerder. Alleen zo zal na afloop van de betalingen de auto op naam van de rechtmatige eigenaar over worden geschreven. Ook dient de verzekering aangepast te worden. Er komt dus wel wat erbij kijken en is het niet altijd mogelijk om een auto met financiering te verkopen. Vraag er altijd dus wel eerst naar voordat je de auto aanschaft.

Wat krijg jij er dan allemaal voor terug?

Eenmaal de autoverkoop geregeld is en de aflossing niet meer jouw verantwoordelijkheid is, zal er eerst een evaluatie gemaakt moeten worden over het financieel plaatje. Het kan immers niet de bedoeling zijn dat je al jouw geld kwijt bent. Maak daarom een calculatie van het totaal bedrag dat je al kwijt bent aan de auto. Reken er echter nooit op dat je dit bedrag volledig terug zal krijgen omdat niemand dit als lonend zal beschouwen. De reden dat personen een auto met financiering overkopen, is om het financieel voordeel. Ze willen namelijk er wel voordelig van af komen en blijft het dus flink onderhandelen over de hoogte van de prijs. Als verkoper krijg je echter wel het grootste deel van jouw investering terug en is dat nog altijd meer dan het moeten betalen van een boete met daaraan gekoppeld het terugvorderen van de auto.

Laat het dus niet zo ver komen om de auto met financiering kwijt te raken en verkoop de auto dus gewoon door waarbij je een groot deel van jouw investering wel terug zult krijgen. Het belangrijkste is wel dat de financiële instelling die over dit alles gaat wel toestemming zal verlenen en vraag je dat altijd wel eerst voordat de auto wordt aangeschaft.

Zoek kenteken info

europaNL

Wat kan ik krijgen voor mijn sloopauto

Je auto verkopen aan de sloop, is iets dat velen niet zien zitten en komt dat mede door de vele onzekerheden die eraan lijken te kleven. Het lijkt het haast onmogelijk om er een goede prijs voor te krijgen en blijft de auto ook lang zitten zonder dat er zich een...

Verkoop je recreatievoertuig online

Een recreatievoertuig is geschikt voor de vrije tijd maar ook voor alledaagse activiteiten afhankelijk van het soort voertuig. Tegenwoordig zijn er vele manieren waarop je je recreatievoertuig op de markt kunt brengen voor verkoop. Een van de manieren die veel wordt...

Een sloop of schadeauto eenvoudig verkopen

Je bezit over een sloop- of schadeauto en je bent van plan het te verkopen. Een auto verkopen kan soms best lastig zijn. Je moet weten wat de waarde is van je auto, voordat je een verkoopprijs kan bepalen. Ook moet je de achtergrondinformatie van de auto kennen en de...

Gerelateerde pagina's

Automerken