Jaarlijks vinden er vele ongelukken plaats op onze wegen en kan de schade variëren van een lichte blikschade tot eentje waar er ook sprake is van letsels. In het tweede geval kan de schade ook geclaimd worden en is er daarbij wel wat voorwerk vereist. Er moet namelijk wel aangetoond moeten worden dat betreffende letsels werkelijk door het auto ongeluk zijn veroorzaakt. Dat zal wel geen probleem vormen wanneer je gelijk met de ambulance vervoerd moest worden, maar ligt het weer anders wanneer er zich pas na een tijdje de eerste klachten zich voor zullen doen.

Het vaststellen van de schade

Gelijk na een ongeluk is het vastleggen van de schade het belangrijkst. Naast de schadeformulieren en foto’s is het van belang om even bij jezelf en de overige inzittenden na te gaan of er geen sprake is van letsels. Wacht ook nooit te lang met het brengen van een bezoek aan de arts wanneer je daags na het ongeluk last hebt van pijn of andere verschijnselen waar je eerder dus niet mee bekend was. Elke claim verliest wel een geloofwaardigheid wanneer men pas na geruime tijd met een klacht op zal komen dagen. De tegenpartij heeft zo namelijk wel meer argumenten om de claim af te wijzen. Elke claim dient namelijk wel goed onderbouwt te zijn en zullen alleen de feiten zwaar meetellen.

De hoogte van het bedrag zal ook sterk variëren

Aan elke claim is er een bepaald bedrag verbonden en wordt er bij de vaststelling daarvan gebruik gemaakt van een aantal berekeningen. Zo wordt gekeken naar de ernst van het letsel en de kosten voor de behandeling. Veel letsels hebben een blijvend of langdurig effect en wordt ook dat vertaald in een financiële vergoeding. Denk maar aan begeleiding, het verlies aan inkomsten of het mislopen van kansen. Emotionele schade is ook niet te onderschatten en kunnen de effecten ervan het leven van het slachtoffer in grote mate een onplezierige wending geven. Chronische pijn komt het vaakst voor en is de invloed ervan op het dagelijks functioneren zeker te merken. Het is niet leuk om zo door het leven te gaan en zal er met een claim getracht worden om enige verlichting te ervaren.

Een claim kan voor een groot aantal gevallen ingediend worden

Er zijn wel veel oorzaken die kunnen leiden tot een verkeersongeval en is er voor elk van ze het mogelijk een schadeclaim in te dienen. Een goed voorbeeld hiervan is een ongeluk welke veroorzaakt is door een dier. Zo kan je ervoor uitgeweken zijn of kan er ook sprake zijn van emotionele schade. Niet iedereen kan namelijk even goed omgaan met de aanblik van het omverrijden van een levend wezen en is er voor deze personen dan wel professionele begeleiding nodig. Emotionele schade komt ook voor bij het verlies van mensenlevens en kan er ook voor het verkrijgen van de nodige begeleiding een claim ingediend worden. Een persoon die trauma’s te verwerken heeft, zal soms voor een lange periode niet meer in staat zijn om werk te verrichten en kan ook dit verlies aan inkomsten meegenomen worden in de hoogte van de claim.

Zo een claim moet wel goed in elkaar zitten

Het indienen van een claim zal altijd een tegen reactie bewerkstelligen en zal de andere partij er dus wel alles aan doen om die af te wijzen of het bedrag zo laag als mogelijk te krijgen. Zonder een stevige onderbouwing zal het indienen van zo een claim dus niet veel kans op succes hebben. Gelukkig zijn er altijd wel letselschade bureaus te vinden die zich helemaal toeleggen op het behandelen van schadegevallen. Er is zelfs een branche vereniging van Nederlandse letselschade experts.Alle gevallen van schade, materieel als immaterieel, zijn bekend bij deze experts en kunnen de schadeclaims in elkaar gezet worden op een wijze die wel kans op slagen biedt.

Zo zijn er gevallen waarbij het zeker is dat er een claim ingediend moet worden. Bij een whiplash bijvoorbeeld wordt er ernstige schade toegebracht aan de nek en rug. Normaal door het leven gaan wordt een stuk lastiger na zo een letsel en zal een schadeclaim daar enigszins verlichting in kunnen brengen.

Bij het vaststellen van alle soorten letsels wordt er door een team van medische deskundigen gekeken naar de ernst en is de geloofwaardigheid daarbij van groot belang. Ook op juridisch gebied dient de onderbouwing van de claim goed in elkaar te zitten.