Als het nou aankomt op de aanschaf van een auto of het bijhorend onderhoud en reparatie: een krijgen van garantie op de geleverde goederen en diensten voelt altijd prettig aan. Je kunt met een garantie op zak altijd rekenen op het kosteloos verhelpen van gebreken die ontstaan na de uitgevoerde werkzaamheden en behoor je er geen omkijken meer naar te hebben. Tenminste, dat is toch de bedoeling van een garantie?

Helaas blijkt het maar al te vaak in de praktijk dat niet alle gegeven garantiestellingen over één kam kunnen worden geschoren en biedt de ene meer zekerheden dan de andere. Met een BOVAG garantie echter sta je altijd wel goed omdat er speciale voorwaarden zijn opgesteld voor het willen verlenen van deze garantie.

Het verlenend bedrijf moet wel lid zijn van de BOVAG

Om lid te worden van de Bond van Automobielhandelaren en Garagehouders (BOVAG) dient het betreffend bedrijf dus wel eerst te voldoen aan een aantal voorwaarden. Een BOVAG garantie biedt een vergaande bescherming van de klant aan en zijn de eisen die er gesteld worden aan de kwaliteit van de geleverde diensten (of het nou gaat om het verkopen van een auto of uitgevoerde reparatiewerkzaamheden). Bedrijven die aangesloten zijn bij de BOVAG krijgen op regelmatige basis de nodige trainingen verzorgt op het gebied van de autotechniek, vooral over de nieuwste ontwikkelingen. Ook heeft de samenwerking het voordeel dat er altijd een beroep kan worden gedaan op andere bedrijven die ook lid van de organisatie zijn. Op zo een manier ben je er zeker van dat er niet zal worden “geknutseld” aan jouw auto, maar dat elk probleem professioneel zal worden aangepakt. Het is deze mate van vakmanschap dat ervoor zorgt dat bedrijven aangesloten bij de BOVAG met een gerust hart garantie kunnen bieden op de door hun uitgevoerde werkzaamheden. Mocht er zich toch een euvel voordoen binnen deze periode dan zal ook die verholpen moeten worden naar volle tevredenheid van de klant.

Aangesloten leden worden dus optimaal begeleidt

De autobranche moet een grote mate van flexibiliteit ten dag leggen om de vele ontwikkelingen op het gebied van vooral de autotechniek bij te kunnen benen. Omdat de BOVAG mede als taak heeft alles op de voet te volgen en haar leden tijdig van de nodige kennis te voorzien, hoef je er niet voor te vrezen dat jouw auto als “proefkonijn” zal worden gebruikt. De aangesloten leden moeten ook voldoen aan de randvoorwaarden voor een gezonde werkvloer voor haar werknemers. Goed gemotiveerde werknemers vormen immers de basis van elk bedrijf die een goede service wil bieden aan haar klanten.

De BOVAG kan ook optreden als bemiddelaar in gevallen waar de klant zich door een aangesloten bedrijf benadeeld voelt. Het grote vertrouwen dat de BOVAG uitstraalt komt ook mede door deze mogelijkheid van de klant om een aangesloten lid een tik op de vingers te geven in het geval van een slechte service.

De garantie bij aankoop

Niet alleen voor uitgevoerde reparatiewerkzaamheden heb je recht op garantie bij een BOVAG bedrijf, maar ook bij de aankoop van een tweedehandse auto. Dat is aardig meegenomen omdat zo een lange garantieperiode aangeeft dat de verkoper zeker niet twijfelt aan de kwaliteit van de aangeboden auto. Het gaat hier om een minimale periode en geldt deze regeling voor alle verkochte tweedehandse auto’s met uitzondering van auto’s met een verkoopwaarde lager dan €4500 (tenzij dit één derde van de nieuwprijs vertegenwoordigd). Ook is het mogelijk een auto aan te schaffen waarbij de garantie door het bedrijf is afgekocht middels een lagere verkoopprijs.

De garantie bij een BOVAG bedrijf biedt ook de mogelijkheid een vervangend vervoer aan te vragen voor de periode dat de auto zich in de garage bevindt voor reparaties.

Het is begrijpelijk dat alle gegevens van de auto, vooral de kilometerstand, wel in orde zijn. de aankoop en het onderhoud van de auto bij een BOVAG bedrijf zijn altijd sterke punten waar jij als verkoper op kunt terugvallen wanneer je de auto weer te koop wilt aanbieden.

Aan een BOVAG garantie zijn er dus tal van voordelen aan verboden en sta jij als klant daarbij centraal. Bij uitgevoerde reparatiewerkzaamheden geldt een garantieperiode van 3 maanden terwijl voor verkochte tweedehandse auto’s een periode van 6 maanden wordt gehanteerd. Het is ook een vereiste van de aangesloten leden van de BOVAG dat de uitgevoerde werkzaamheden dienen te geschieden volgens de voorschriften van de fabrikant en wordt ook het kennisniveau van aangesloten leden op tijd bijgebracht. Zo ben je er dus altijd zeker van dat alle uitgevoerde werkzaamheden professioneel plaats zullen vinden.