Belasting betalen moet wel en zijn er verschillende manieren waarop de Overheid dat doet. Voor het autobezit dient er zo ook de BTW betaald te worden bij de aanschaf van een nieuwe en kan dit wel aardig oplopen. Om bedrijven tegemoet te komen, wordt hun de mogelijkheid geboden om de betaalde BTW met de indiening van hun inkomstenbelasting af te schrijven. Dit voordeel geldt natuurlijk strict voor doeleinden dat de auto gebruikt zal worden voor bedrijfsactiviteiten.

Voor privé gebruik betaal je dus wel BTW

Het zou niet eerlijk naar andere autobezitters zijn wanneer zo een bedrijfsauto dus ook privé gereden zou mogen worden met het belastingvoordeel. Het te betalen bedrag zal dan weer afhangen van een aantal factoren. Zo houdt de Belastingdienst vast aan een percentage van 2,7% van het totaalbedrag (dus de aankoopprijs met BTW en BPM). Dat betaal je gewoon op jaarbasis, maar kan dit alles worden voorkomen wanneer er een administratie wordt bijgehouden waaruit er exact af te leiden is hoeveel kilometers er daadwerkelijk privé zijn afgelegd. Er moet dan alleen maar een bepaald bedrag per afgelegde kilometer worden betaald. Het gaat er wel om dat er sprake is van een professioneel opgezette administratie waaruit de Belastingdienst duidelijk kan afleiden hoeveel kilometers er privé afgelegd zijn.

Indien het niet duidelijk is wat er allemaal privé afgelegd wordt, dan zal de afstand woon-werkverkeer als leidraad worden gebruikt.Het aantal werkdagen per jaar (214) waarmee die afstand vermenigvuldigd zal worden kan altijd aangepast worden wanneer aantoonbaar is dat er minder met de auto gereden is.

Voor oudere auto’s geldt er een andere regeling

Het te betalen percentage van 2,7% op jaarbasis komt lager te liggen (1,5%) wanneer het gaat om een auto die langer dan 5 jaar geleden aangeschaft is. logisch eigenlijk, omdat ook de waarde van de auto in die periode flink achteruit is gegaan. Het percentage van 1,5% geldt ook voor marge auto’s en levert dat een aardig voordeel op. Het is daarom niet vreemd dat veel (beginnende) ondernemers gebruik van van marge auto’s omdat die niet alleen bij de aanschaf voordeliger uitvallen, maar ook voor de operationele kosten.

Een ander geval is ook wanneer de werkgever een eigen bijdrage vraagt van de persoon die de auto privé gebruikt.  Het betaald bedrag aan BTW zal dan over het verschil tussen de eigen bijdrage en het te betalen percentage (2,7 of 1,5%) moeten zijn. het is in ieder geval niet gangbaar dat de eigen bijdrage hoger komt te liggen dan het totaal te betalen bedrag aan BTW.

De BTW privégebruik auto is ook van toepassing op leaseauto’s. Daar helpt de leasemaatschappij vaak wel bij om de nodige berekeningen te maken. Het is van groot belang om een kilometeradministratie op na te houden om de afdracht van de belasting omlaag te krijgen. laat in het geval van een eigen bijdrage ook de berekening over aan een expert. Er zijn tal van adviesbureaus te vinden die voor een kleine bijdrage de berekening uitvoeren en voorkom je hiermee mogelijke problemen met de Belastingdienst.