• RDW Dagwaarde
  • Schadeverleden
  • Correcte kilometerstand
  • APK Keuring

Handelsprijzen auto? Vraag autowaarde op

#1 Kenteken rapport

Zoek kenteken info

europaNL
Zoek resultaten
  • Dagelijks 10.000+ kentekenchecks
  • Beste kentekenrapport
  • Direct inzicht
  • RDW Dagwaarde
  • Schadeverleden
  • Correcte kilometerstand
  • APK Keuring
Prijzen van auto’s verschillen wel veel van elkaar en zorgt dat wel altijd voor de nodige discussies. Een ieder wel namelijk wel het onderste uit de kan halen voor wat betreft de te ontvangen prijs of het te betalen bedrag en zal je daarbij zeker wel geconfronteerd raken met de verschillende waardes die er gehanteerd worden voor de auto. Zo wordt soms de dagwaarde gehanteerd en wordt er bij de verkoop aan  bijvoorbeeld een bedrijf gesproken over de inruilwaarde. Wie een auto aan wilt schaffen bij zo een handelaar wordt soms ook de mogelijkheid geboden om tegen de handelsprijs een voordelige koop te sluiten. Deze prijs verschilt nogal met de “gewone” verkoopprijs  en is het goed om te weten wat er allemaal achter schuilt.

Auto handelsprijzen | De waarde van de auto

Let er wel even op dat er sprake is van een samenhang tussen de verschillende waardes van een auto. Zo zullen de dagwaarde en taxatiewaarde niet al te veel van elkaar (mogen) verschillen en komt er ook nog de inruilwaarde bij kijken. Deze heeft een nauwe relatie met de handelsprijs omdat het immers de opkoper zal zijn die de waarde zal bepalen en het aan de verkoper (eigenaar) zal liggen om die te accepteren. Zoals het uit de naam al eigenlijk zo een beetje blijkt, is het de handel die de prijs van een auto kan bepalen en ligt er daar wel een goede calculatie achter. Een auto opkoper zal naast de beoogde winst ook nog de gemaakte kosten uit de verkoopprijs moeten halen.

Dit betekent zeker een 10 tot 20% extra op het bedrag dat bij de inruil of opkoop aangeboden is.  Het zou voor het autobedrijf niet aantrekkelijk zijn om het bedrijf draaiende te houden als men niet uit de kosten zou komen en er ook nog geen winsten zouden worden gemaakt.  Het zijn dus de verschillende gehanteerde marges die voor het grootste gedeelte verantwoordelijk zijn voor het verschil in prijs.

Handelsprijzen auto berekenen

Verkopen van tweedehandse auto’s blijft een risico, ongeacht de mate van controle die bij de opkoop uitgevoerd is. Het aanbieden van garantie op zo een auto is dus een risico voor het autobedrijf en wordt er daarom ook wat bijgezet op de prijs om de kans op verliezen  enigszins in te dekken. Bij de handelsprijs komt de garantie te vervallen en is de verkoop dan ook een stuk minder riskanter voor het autobedrijf. Het is echter de veel lagere prijs (10 tot 15% lager) die ervoor zorgt dat er toch veel vraag is naar auto’s die tegen de handelsprijs worden verkocht. Het is ook geenszins het geval dat een auto die tegen de handelsprijs is gekocht meer kans heeft op een mankement omdat het een optie is die aangeboden wordt. Dezelfde auto wordt namelijk vaak ook tegen de gangbare prijs (met garantie dus) verkocht en is het dus wel te begrijpen dat er geen noemenswaardige mankementen aanwezig zullen zijn.

Bij de verkoop tegen de handelsprijs kan het autobedrijf de prijs van de auto laag houden en zal dit de resultaten positief beïnvloeden. Het blijft echter een onderhandelingspunt om de prijs nog verder omlaag te krijgen, maar dien je er echter zeker rekening mee te houden dat de prijs bij een autohandelaar zelden op het niveau zal komen als die bij een particulier. Dit heeft allemaal te maken met de operationele kosten die er gemaakt worden (personeel, vaste lasten) en zal er zeker wel een kleine winst inbegrepen zijn in de prijs. Zelfs indien de winst weggelaten wordt zullen de operationele kosten er wel op gegooid worden, maar zal de prijs dan wel zo een particuliere verkoopprijs het dichts benaderen.

Auto’s tegen handelsprijzen

Je zult dan wellicht wel afvragen waarom men dan overgaat tot de verkoop tegen de handelsprijs als de winst er minimaal is. De reden kan gezocht worden in een snelle doorstroom van de auto’s zodat de handelaar op een gegeven moment niet zal komen te zitten met een inventaris van auto’s die maar niet verkocht kunnen worden. De concurrentie op de automarkt is groot en loopt de verkoop niet altijd naar wens. Met de verkoop tegen de handelsprijs kunnen zeker al de lopende bedrijfskosten voor een deel worden gedekt. Ook is het risico er veel kleiner omdat de auto’s zonder garantie worden verkocht en de verkoper niet voor financiële tegenvallers kan komen te staan.

Het is daarom ook dat de handelsprijzen onderling sterk kunnen verschillen. Immers, niet bij elk bedrijf zijn de gemaakte kosten even hoog en zal de doorberekening naar de prijs dan ook anders zijn. Kijk daarom eens goed rond om de prijzen met elkaar te vergelijken en let ook op de staat waarin de auto zich bevindt.

Handelsprijs auto bepalen

Misschien wel het grootste voordeel die je kunt halen bij het kopen van een auto tegen de handelsprijs, is bij het inruilen van jouw oude auto. Het verschil tussen de inruilwaarde en de aanschafprijs van een andere auto bij de handelaar zal minimaal zijn bij een handelsprijs. Het gaat hier wel om het inruilen en worden er bij verkoop andere regels gehanteerd. Voor de autohandelaar is zo een ruil voordelig omdat er gelijk contant geld in het laatje komt en er sprake is van doorstroom binnen het inventaris. Dit is ook goede manier om de verkoop te stimuleren omdat men niet veel klanten zal krijgen wanneer men steeds weer dezelfde auto’s aangeboden zal krijgen.

De handelsprijs wordt ook vaak gehanteerd bij onderlinge autoverkoop tussen verschillende autohandelaren en zorgt men er zo voor dat er nog genoeg ruimte over is voor een winstmarge. Het is een kwestie van bedrijfsvoering en zal de ene handelaar wat meer erop zetten dan de ander. Goed informeren naar de prijs en het maken van een vergelijking is daarom aangeraden en zal ook de aangeboden inruilprijs verschillen vertonen.  Het blijft echter een aantrekkelijke manier om een auto aan te schaffen tegen de handelsprijs en bevinden de auto’s zich doorgaans wel in een goede staat.

Zoek kenteken info

europaNL
Zoek resultaten

Een elektrische auto versus een benzineauto

In de snel evoluerende wereld van de auto-industrie, zien we een duidelijke tweestrijd tussen elektrische voertuigen (EV's) en traditionele benzineauto's. Deze rivaliteit heeft consumenten aan het denken gezet over welk type auto ze moeten kiezen. Ben jij benieuwd hoe...

Wat kan ik krijgen voor mijn sloopauto

Je auto verkopen aan de sloop, is iets dat velen niet zien zitten en komt dat mede door de vele onzekerheden die eraan lijken te kleven. Het lijkt het haast onmogelijk om er een goede prijs voor te krijgen en blijft de auto ook lang zitten zonder dat er zich een...