Het is wel vaker gebeurd dat na een vermoedelijke verkeersovertreding men met deze vraag rond zal lopen. Je krijgt in sommige gevallen namelijk niet gelijk te horen of dat nou wel het geval is en komt zo een briefje na enkele dagen alsnog met de post, net wanneer je dacht er vanaf te zijn. Omdat de hoogte van zo een boete toch behoorlijk kan oplopen is het altijd handig zo snel als mogelijk erachter te komen wat je nou precies boven het hoofd hangt. Een andere manier om deze vraag te beantwoorden is wanneer je wel gelijk erop gewezen wordt bij een verkeerscontrole bijvoorbeeld en jij je helemaal niet ervan bewust was dat je al die tijd in fout was.

Niet bewust van de overtredingen

Dus daar sta je nu naar de agent van politie te staren omdat die je uit komt leggen dat je een boete opgelegd zal krijgen. Het is daarom ook belangrijk om steeds bij te houden wat er allemaal niet (meer) mag omdat de regels betreffende boetes in het verkeer vrij snel kunnen worden aangepast. Wanneer je het dus even niet gevolgd hebt zal je zo een boete oplopen zonder dat je enig idee hebt dat je in de fout bent geweest. Het is echter een veel voorkomend verschijnsel en kan je in zulke gevallen altijd nog in bezwaar gaan bij het Openbaar Ministerie. Elk geval wordt echter beoordeeld naar het gewicht van het bezwaar en heeft het in sommige gevallen weinig nut om tegen de boete in te gaan.

Dit is het geval wanneer er vaststaande bewijzen zijn dat je in de fout bent gegaan en je het zeker wel had moeten weten dat er wat mis is. Zo zal rijden zonder rijbewijs geen kans van slagen hebben bij bezwaar aangetekend omdat je nou niet kunt stellen dat je niet op de hoogte was daarvan. Het wordt trouwens wel tijdens het volgen van de lessen nodig voor het behalen van het rijbewijs wel uitgelegd wat je zoal niet mag doen in het verkeer, maar is het lijstje vrij lang en vergeet men vaker ook snel wat er allemaal tijdens de lessen allemaal uitgelegd is.

Je krijgt de beschikking gewoon thuis opgestuurd

Voor velen komt het ook als een verrassing wanneer de beschikking met de post wordt bezorgd en is dat voor lichte overtredingen ongeveer 4 maanden. Heel wat tijd dus om te vergeten wat er nou precies gebeurd is. De boete kan ook verstuurd worden naar de eigenaar van de auto of motor en weet die er soms niets van af omdat betreffend voertuig door een ander werd bestuurd toen de overtreding werd begaan. Ongeacht het nou eens met de boete zijn of niet, dient binnen 8 weken de boete wel betaald te worden. Indien dit niet gebeurd zal er een aanmaning worden verstuurd en daarna nog eens een keer. Bij de eerste aanmaning wordt het boetebedrag met 1,5 keer verhoogd terwijl dat bij de tweede met een factor 3 is. Indien je de boete niet betaald hebt omdat je het niet eens bent met de politie, dan kan je nog altijd bij het OM in beroep gaan hiertegen.

Indien ook na de tweede aanmaning de betaling uitblijft dan zal men met veel zwaardere sancties komen waaronder zelf gevangenisstraf van maximaal 7 dagen.

Laat het daarom nooit zover komen

De meest voorkomende reden dat men niet voldoet aan de betalingsverplichting is omdat men niet eens is met de boete. Beroep ertegen is altijd mogelijk, maar dient daartoe altijd wel de boete eerst betaald te worden. Ook de administratiekosten worden opgebracht en kan je daar ook niet omheen. Maar om weer even in te gaan op de sancties die er volgen bij het niet betalen van de boete: het CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau) is gemachtigd bedragen af te trekken van de rekening van een meermalen aangeschreven persoon of kan de deurwaarder op jou worden afgestuurd. Indien het adres niet blijkt te kloppen en de persoon in kwestie niet achterhaald kan worden zal er een aantekening van worden gemaakt bij de politie en valt zo een persoon bij een verkeerscontrole direct door de mand.

Betalen van een verkeersboete hoeft trouwens ook geen probleem te vormen om het CJIB ook betaling in termijnen accepteert. Er wordt bij zo een verzoek natuurlijk wel samen gekeken naar de financiële mogelijkheden waarover zo een persoon beschikt en wordt er aan de hand daarvan een aflossingsregeling opgemaakt.

De vraag of je een boete hebt gehad of niet zal dus wel duidelijk beantwoord worden wanneer je de beschikking thuis opgestuurd zal krijgen. Beroep ertegen is altijd nog mogelijk bij het OM, maar dien je de boete wel eerst betaald te hebben. Zorg er wel voor dat je de boete niet laat liggen omdat de consequenties zeer onprettig zullen overkomen. Indien nodig kan er nog altijd een betalingsregeling worden afgesloten met het CJIB.