Wat een vreemde naam zal je denken: huurkoop en komt dat vanwege de twee tegenstrijdige woorden huur en koop. Een auto kan je toch niet tegelijkertijd huren en kopen? Het is inderdaad een term die wat vreemd klinkt, maar is het toch weer niet ver af van de werkelijkheid. Bij auto huurkoop wordt de auto niet contant aangeschaft en wordt het geld van een ander daarvoor gebruikt. Die andere partij verwacht natuurlijk dat het geld keurig wordt terugbetaald en worden er daarover goede afspraken gemaakt.

Ondertussen mag je wel rondrijden in de auto en kan je het beschouwen als een huurauto (je betaald er immers elke maand een vast bedrag over) die je aan het eind van de betaalperiode zelf op naam mag overschrijven (koop).

Huurkoop auto particulier

Dat is wel logische omdat het geld voor de aanschaf grotendeels (afhankelijk of er wel een aanbetaling is geweest) afkomstig is van de bank en die daarom niet het eigenaarschap zo eenvoudig aan zich voorbij zal laten gaan. Het is echter van geen enkele invloed op het dagelijks gebruik van de auto omdat de verzekering en de APK gewoon plaats kunnen vinden. Ook bij politiecontroles zijn het Deel 1A en B aanwezig (kentekencard) en is de tenaamstellingscode dus helemaal niet relevant.

Het voordeel van auto huurkoop is dat de financiële risico’s beperkt blijven tot de auto zelf. Bij de leenovereenkomst wordt de auto namelijk als onderpand aangewezen en kan de financierden alleen op dat goed beslag laten leggen indien de tegenpartij haar betalingsverplichtingen niet meer kan naleven. Dit maakt huurkoop tot een ideale manier van auto aankoop bij zowel bedrijven als particulieren. Niemand heeft immers een idee welke mogelijke financiële tegenslagen zich in de toekomst kunnen voordoen en is het daarom beter dat risico zo veel als mogelijk binnen de perken te houden.

Bedrijven kunnen zo veiling van overige essentiële bedrijfsmiddelen zoals gebouwen en machines voorkomen en kan het vervoer in het ergste geval worden opgevangen met huur- of leaseauto’s.

Voordeel van huurkoop auto

Het is echter niet de bedoeling dat men er zo eenvoudig van af kan komen en de financierder met de auto blijft zitten. Die kan eventueel worden verkocht waarna het te hopen is dat het verkoopbedrag samen met het al afgelost gedeelte wel voldoende zal zijn om hetzelfde aankoopbedrag te bereiken als de auto. De financierder zal namelijk niets hebben aan de ingetrokken auto, maar zal gewoon het bedrag willen behalen die er aan het begin met de aankoop gemoeid was.

Om ervoor te zorgen dat men geen onnodige financiële risico’s zal gaan nemen nadat de overeenkomst al gesloten is, zullen de meeste financierders de lening melden aan het Bureau Krediet Registratie (BKR). Deze houdt vervolgens alle informatie bij en is het ook deze instantie die geraadpleegd wordt door andere financierders wanneer een persoon of bedrijf hun benadert voor een financieringsaanvraag. Indien na de BKR toetsing blijkt dat er al een lening afgesloten is op naam van betreffende aanvrager zal er gelijk gekeken worden of er nog ruimte is voor een additionele financiering.

Zo wordt er voor gezorgd dat men nooit meer mag/kan lenen dan naar verhouding van het inkomen toelaatbaar is. De kans dat er op zo een manier “te veel” wordt geleend is dus aanzienlijk minder en hebben de financierders dus ook meer garantie dat er keurig zal worden terugbetaald.

Auto huurkoop zonder BKR toetsing wel mogelijk

Het financieren van de auto onder voorbehoudt van een BKR toetsing komt echter niet altijd zo positief over bij zowel bedrijven als particulieren. Het kan namelijk zo zijn dat betreffende persoon of bedrijf al een lening heeft genomen en er dus al dus melding gemaakt is bij de BKR. Bij een BKR toetsing voor auto huurkoop van de auto zal het dus blijken dat er misschien geen ruimte meer is voor een additionele lening en kan de koop van de auto niet meer plaatsvinden. Dit komt wel nadelig uit omdat de auto voor bedrijfswerkzaamheden bestemd was of dat je als particulier echt verlegen zit om vervoer.

Ook de financierende partij loopt zo inkomsten (rente) mis en is daarom niet vreemd dat er ook huurkoop zonder BKR toetsing mogelijk is. Het risico is echter vergroot en zullen er additionele garanties worden gevraagd bij zo een vorm van huurkoop.

Zo kan er naar een extra onderpand worden gevraagd of zal het loon van een partner ook meegenomen worden als garantstelling. Men gaat het risico dus enigszins verleggen, maar wordt het op deze manier wel mogelijk een auto aan te schaffen middels huurkoop zonder BKR toetsing. Ook een huurkoop auto als particulier aanschaffen wordt zo wel een optie wanneer er al een hypotheek op het huis staat of je gewoon aan een tweede auto toe bent.

Voor de aanschaf van een auto hoef je dus beslist niet altijd zelf over het aankoopbedrag te beschikken. Veel autohandelaren bieden zelf ook mogelijkheden aan voor de aankoop van een auto middels huurkoop. Tegen een vast maandelijks bedrag mag je dan alvast rondrijden in de auto van jou keuze en wordt het voertuig gelijk overgeschreven wanneer de laatste betaling al is verricht. Ook zonder een BKR toetsing is dit alles mogelijk, maar zullen er dan weer additionele voorwaarden gelden. In sommige gevallen is het mogelijk een slotsom te betalen aan het eind en zorgt dit ervoor dat de vaste maandelijkse betalingen lager zullen uitvallen.