Elektrische auto opladen

Vind eenvoudig een laadpunt in Friesland

Zoek op woonplaats of scroll op de kaart.

Uitleg Laadpalen kaart

Het laden van de kaart kan even duren, binnen enkele seconde worden alle laadpalen in Limburg zichtbaar. Op de kaart is te zien:Vrije ladpalen Bezette ladpalen Buiten gebruik Tijdelijk buiten gebruik Openbaar 24/7 Semi openbaarDe kaart is altijd actueel, dus waar je ook bent, je vind altijd een beschikbare laadpaal bij jou in de buurt! Zoom in op jouw locatie (let op na het inzoomen duurt het weer even voordat de data beschikbaar is)

Laadpalen per plaats in Friesland

FrieslandAantal punten
Akkrum3
Anjum2
Appelscha2
Arum1
Bakkeveen1
Balk6
Ballum3
Beetsterzwaag1
Berlikum2
Blesdijke2
Bolsward7
Boornzwaag1
Broek2
Buitenpost8
Burdaard2
Buren8
Burgum9
Damwâld5
De Westereen2
DeWilgen1
Delfstrahuizen1
Dokkum22
Drachten74
Dronryp2
Earnewald3
Easterlittens1
Eastermar1
Elahuizen1
Ferwert3
Franeker6
Garyp1
Gorredijk15
Goutum1
Grou8
Gytsjerk3
Hallum3
Hardegarijp2
Harlingen25
Heeg5
Heerenveen125
Hempens1
Hemrik1
Hollum1
Hurdegaryp4
Ijlst2
Irnsum1
Joure18
Kootstertille2
Koudum1
Langweer2
Leeuwarden184
Lemmer5
Littenseradiel2
Makkum5
Mantgum2
Menaam2
Metslawier2
Midlum4
Mildam1
Nes5
Nieuwehorne3
Nijeberkoop1
Nijehaske1
Nijelamer1
Nijetrijne2
Noordwolde2
Offingawier6
Oldeberkoop3
Oldeholtwolde1
Oosterwolde19
Oppenhuizen1
 Oranjewoud4
Oudehaske1
Schiermonnikoog2
Sint Annaparochie10
Sint Jacobiparochie1
Sint Nicolaasga1
Sloten1
Sneek43
St.Annaparochie2
Stavoren3
Stiens7
Sumar6
Surhuisterveen6
Terherne1
Terwispel1
Tietjerk1
Tjalleberd2
Ureterp3
Vlieland1
Weidum1
Willemsoord1
Wirdum1
Wolvega21
Wommels3
Workum4
Woudsend3
Zurich4

Zoek kenteken info

europaNL

Je auto verkopen? Eerst kleinschalig investeren

Wie zijn auto wil verkopen en niet te veel wil zakken met de prijs, doet er goed aan deze eerst grondig schoon te maken en na te lopen. Het is een kleine investering van tijd, energie en misschien een beetje geld die je doet, maar uiteindelijk krijg je een betere...

Kenteken overgeschreven? Vergeet dit niet!

Eindelijk, je nieuwe auto is nu echt van jou! Je hebt het kenteken overgeschreven, dus je nieuwe auto staat nu op jouw naam. Maar wacht, voordat je lekker je eerste ritje gaat maken zijn er een nog een paar dingen die geregeld moeten worden. Gewoon even doen, dan zit...