De verkoop van elektrische auto’s is in 2019 wederom aanzienlijk gestegen. Dit terwijl de verkoop van met name dieselauto’s juist sterk afneemt. Ervan uitgaande dat de benodigde energie voor elektrisch rijden duurzaam is, is dit in lijn met het klimaatakkoord. Toch is deze trend niet overal in Europa waar te nemen. Nederland is één van de landen die voorop lopen.

Enorme verschillen in trends per land

Het is slechts in een paar landen in Europa, waaronder Nederland, waar het grootste deel van de elektrische voertuigen rond rijdt. Per land zijn er enorme verschillen te zien in trends op dit gebied. Dit komt onder meer doordat niet alle landen evenveel heil zien in elektrische auto’s. Bij een deel van de landen heeft dit bijvoorbeeld te maken met de aanschafprijs van de elektrische auto’s. Sommige landen vinden dat het aanschaffen van een auto voor iedereen betaalbaar moet blijven. Andere landen maken liever gebruik van auto’s op aardgas in plaats van elektrische energie. Ook heeft het ermee te maken of het land een grote producent is van brandstofauto’s. Ieder land heeft eigen belangen en motivaties. Nederland lijkt wereldwijd wel een toonaangevende rol te vervullen als het gaat om elektrisch rijden. De overheid vervult nog geen adviesfunctie richting andere overheden, maar hier zou volgens sommigen verandering in kunnen komen.

Duitsland loopt achter op Nederland

Kijken we naar ons buurland Duitsland, dan rijden er in Duitsland meer elektrische of hybride auto’s rond. Maar als je het naar het aantal inwoners bekijkt, loopt Nederland op Duitsland voor. Het feit dat Duitsland daarmee uiteindelijk toch op ons land achterloopt, heeft er vooral mee te maken dat er in de Duitse autobranche veel geld wordt verdiend aan suv’s. Daarnaast wekt Duitsland meer energie op uit kolen dan Nederland. Om de klimaatdoelen toch te kunnen bereiken, heeft bondskanselier Merkel laten weten de subsidies voor elektrisch rijden te verhogen. Daarnaast laat Duitsland in een pijlsnel tempo honderdduizenden laadpalen plaatsen. In 2030 wil het land minstens 10 miljoen elektrische auto’s op de weg hebben rijden.

Voor het eerst elektrische auto meest verkocht

De absolute topper van 2019 als het gaat om de verkoop van elektrische auto’s is de Tesla Model 3. Hiermee lijkt het erop dat het dit jaar voor het eerst een elektrische auto is die het beste verkocht wordt in Nederland. Ook in ons land heeft de verkoop van bepaalde typen auto’s voor een deel te maken met de financiële spelregels rondom het zakelijk rijden. Elektrisch rijden wordt deels fiscaal gestuurd vanuit de overheid. Zo werd een aantal jaren geleden de plug-in hybride financieel interessant, waardoor de verkopen stegen. De overheid gaat hier inmiddels wel zorgvuldiger mee om, aangezien destijds bleek dat veel eigenaren van plug-in hybrides hun auto’s niet of nauwelijks oplaadden. In plaats daarvan reden zij gewoon rond op de verbrandingsmotor.