Het verzekeren van jouw auto is niet iets wat achterwege mag worden gehouden omdat er niet alleen forse boetes op staan, maar ook andere financiële consequenties zoals geen schade uitkering in het geval van een ongeluk in het verkeer. Door jaarlijks op tijd te voldoen aan jouw betalingsverplichting rij je lekker verzekerd rond. Verzekeren van de auto is wettelijk verplicht, maar heeft elke verzekeringsnemer het recht om zelf op zoek te gaan naar een verzekeraar die het voordeligst tarief aanbiedt. Zo kan ook de no-claim korting worden meegenomen bij de berekening van het tarief en kan die tot zelfs 40% minder gaan bedragen als de korting zijn piek heeft bereikt.

Hoe zit de no-claim korting dan in elkaar?

De schade die al bij een relatief klein ongeluk ontstaat kan al in de duizenden euro’s lopen en komen er soms miljoenen bij kijken wanneer er ook nog sprake is van zwaar persoonlijk letsel. De jaarlijkse premie is daar maar een klein deel van en is het voor de verzekeraar belangrijk dat er uit het totaal aantal verzekerden bij zo een maatschappij er niet steeds een groot deel steeds bij ongelukken waar zij de veroorzaker zijn veroorzaakt. De uit te keren vergoedingen zullen dan wel op jaarbasis meer bedragen dan wat er aan premies wordt binnengehaald en zal zo een maatschappij binnen de kortste keren haar deuren moeten sluiten.

Nee, elke verzekeraar beroept zich erop dat het gros van de verzekerden niet betrokken raakt bij een ongeluk en er aan het eind van het jaar toch een winst kan worden geboekt. Verzekerden die al een tijdje schadevrij rijden dragen dus in belangrijke mate bij aan het voortbestaan van de verzekeraar en worden ze daarom ook beloont met de no-claim korting. De naam komt voort uit het feit dat zo een persoon al die tijd geen claim heeft ingediend voor schade veroorzaakt (geen claim> no-claim) en wordt de beloning in de vorm van een korting gegeven.

De korting moet langzaam worden opgebouwd

Het is begrijpelijk dat de korting zijn piek zal bereiken na een aantal jaartjes schadevrij te hebben gereden. In de tussentijd kan je elk jaar wel alvast in aanmerking komen voor een korting die per jaar met een paar procenten zal stijgen. Het is goed om bij het afsluiten van de verzekering ook gelijk te vragen naar de voorwaarden die er worden gehanteerd om de korting te behouden. Over het algemeen kunnen de schadevrije jaren meegenomen worden wanneer je van verzekeringsmaatschappij verandert. Bij schorsing komen de jaren trouwens niet te vervallen. De verzekering is in principe namelijk nog geldig, zij het voor een bepaalde periode niet meer gebruikt mag worden. Anders is het wel gesteld wanneer de verzekering is komen te vervallen. Bij sommige verzekeraars ben je dan gelijk jouw schadevrij jaren kwijt terwijl anderen weer tot 3 jaar tijd geven om opnieuw een verzekering af te sluiten met behoud van de schadevrije jaren.

Een kleine schade kan de no-claim korting geheel teniet doen

De voorwaarde van de korting is wel dat het aantal schadevrije jaren ononderbroken moet zijn. Het is juist op dit punt dat men meestal in een klap de hele opgebouwde korting kwijtraakt. Er zijn gelukkig wel verzekeraars te vinden die soms kijken naar de mate van schade die is veroorzaakt en de no-claim korting niet (helemaal) laten vervallen. Zo kan een kleine lakschade niet vergeleken worden met een zwaar ongeluk waarbij de auto total-loss wordt verklaard. Voor een vlot verloop van zaken wordt er een bonus-malus ladder waarin er duidelijk aangegeven wordt wat de korting wordt na een bepaalde hoeveelheid schadevrije jaren en zie je er gelijk ook wat de korting is die je zult kwijtraken in geval van schade door jou schuld.

Bij een groot aantal aaneengesloten jaren schadevrij rijden kan de korting soms tot zelfs 80% van de premie bedragen. Het maakt dus wel degelijk een verschil uit om eens goed rond te kijken wat elke maatschappij nou te bieden heeft. De voordelen op lange termijn kunnen flink wat bedragen en kan een initieel hoge premie in zulke gevallen in de toekomst wel van groter voordeel zijn dan een maatschappij die met lage premies wuift, maar de no-claim korting heel langzaam laat opklimmen. Ook het aantal ongelukken waarbij je bij betrokken mag zijn geraakt zonder dat de korting gelijk weer wordt teruggebracht verschilt sterk.

Voorzichtig rijden wordt beloond met een fikse korting die bovendien door de jaren heen sterk kan oplopen. Deze no-claim korting verschilt echter wel sterk per verzekeringsmaatschappij en is het goed om eerst een vergelijking te maken voordat het contract zal worden getekend. Overigens geldt de korting alleen voor de persoon op wiens naam de verzekering staat en kunnen de schadevrije jaren ook niet overgedragen worden bij de aankoop van een andere auto. Ook bij het vervallen van de verzekering kunnen de opgebouwde schadevrije jaren soms na een tijdje komen te vervallen.