Last Updated: 9:09AM 6/17/2022

Een ander woord voor emissie is uitstoot of afgifte. Het gaat hierbij dan om uitstoot van de schadelijke stoffen die in de uitlaatgassen van de auto zitten. Deze uitlaatgassen uit auto’s moeten aan de door de Europese Unie vastgestelde norm voldoen. Deze norm zorgt ervoor dat er door de verbetering van de verbrandingsmotoren minder schadelijke stoffen in het milieu terecht komen.

Het filteren en omzetten van deze schadelijke stoffen gebeurd door de katalysator, wat een onderdeel is van het uitlaatsysteem van een auto. De stoffen die worden omgezet zijn,

  • HC = koolwaterstoffen omgezet naar H2O = niet schadelijke waterdamp.
  • CO = koolmonoxide omgezet naar de veel minder schadelijke CO2 = koolstofdioxide.
  • NOx = stikstofoxiden omgezet naar N2 = niet schadelijke stikstof.

Het doorgeven en signaleren van emissie gebeurd door een of meerdere in de uitlaat aanwezige lambdasondes.

Verplichte Emissietest

Omdat de emissie aan de norm van Europa moet voldoen zal deze tussentijds verplicht gecontroleerd moeten worden. Deze meting begint vanaf de eerste APK. Voor die tijd zal de emissietest waarschijnlijk ook bij het onderhouden van de auto worden meegenomen. De meting wordt gedaan door het EOBD-systeem uit te lezen. EOBD staat voor European On Board Diagnostics. De emissietest is van toepassing bij zowel benzine, diesel en hybride auto’s

Emissie meldingen – storingen op dashboard lampje

Een emissie melding kan afhankelijk van het type en bouwjaar van je auto er anders uitzien. Met name bij wat oudere auto’s ziet het lampje er uit als een motorblok en is deze geel van kleur. Bij de nieuwere auto’s kan er een melding komen met een tekst die aangeeft dat het tijd is om een emissietest uit te voeren. We hebben dus een emissie service melding en een emissie storing. Als de samenstelling om wat voor reden dan ook niet goed zijn gaat het om een emissiestoring. Wanneer dit gebeurt, kun je gewoon met de auto door blijven rijden, maar er al zo snel mogelijk een emissietest moeten worden uitgevoerd.

Mogelijke oorzaken brandend emissie lampje

Als het emissielampje spontaan gaat branden is er in de meeste gevallen iets mis met de uitlaatgassen en dus met de verbranding in de motor. Daarnaast kan de oorzaak ook bij een niet of slecht werkende katalysator of aan een van de lambdasondes liggen.