Een ieder die met een motorrijtuig deel wil nemen aan het verkeer, moet over een geldig rijbewijs beschikken. Zelfs voor een brommer heb je al een rijbewijs nodig en is deze maatregel bedoeld om ervoor te zorgen dat men wel op de hoogte is van alle regels voordat men daadwerkelijk actief gaat deelnemen aan het verkeer. Zo wordt de veiligheid op de wegen voor een groot deel positief beïnvloedt. Voor het kunnen behalen van een rijbewijs dien je niet alleen de nodige examens te behalen, maar moeten alle relevante stukken in orde zijn. Zo dien je duidelijk aan te geven wat jouw woonadres is en dien je natuurlijk ook over de Nederlandse nationaliteit te beschikken. Een doktersverklaring hoort er natuurlijk ook bij en zorgt dit alles ervoor dat degenen die deelnemen aan het verkeer wel degelijk daartoe in staat zijn.

Er zijn verschillende redenen dat een rijbewijs kan verlopen

Elk rijbewijs krijgt bij afgifte een geldigheidsduur van 10 jaar (uitzonderingen gelden wel voor leeftijden boven de 65 jaar of op grond van ziekte) en dien je ervoor te zorgen dat het rijbewijs wordt verlengd voordat die dus verloopt. Het kan echter gebeuren dat door onvoorziene situaties de geldigheidsduur verstrekt en je met een verlopen rijbewijs op zak komt te zitten. Zo kunnen langdurige ziekte of een verblijf in het buitenland ervoor zorgen dat het rijbewijs verloopt zonder dat je het door hebt of “vergeet” men weleens dat het rijbewijs aan het einde van zijn geldigheid toe is.

Een verlopen rijbewijs is echter geen reden tot paniek en biedt de RDW genoeg mogelijkheid voor het verlengen, zowel in het binnen- als het buitenland. Ook in het buitenland kan je namelijk rondrijden met een Nederlands rijbewijs en hoef je binnen de Europese Unie daarvoor ook geen speciaal internationaal rijbewijs aan te vragen. Buiten de EU dien je dat wel te doen en is het daarom belangrijk dat je niet persoonlijk bij de RDW hoeft langs te lopen om een verlopen rijbewijs weer te laten verlengen. Overigens praat de RDW niet over verlengen, maar een compleet nieuw rijbewijs.

Je zult het rijbewijs soms moeten omruilen

Indien je niet meer woonachtig bent in Nederland en het rijbewijs verloopt of is kwijtgeraakt, kom je nier meer in aanmerking voor een nieuw Nederlands rijbewijs en zal je dus een nieuw rijbewijs aan moeten vragen in het land waar je verblijft. Het is soms mogelijk om het Nederlands rijbewijs om te ruilen in het land waar je nu woonachtig bent en vraag je daarvoor eerst een echtheidsverklaring aan bij de RDW. Deze verklaring bevat alle gegevens die nodig zijn voor het om kunnen zetten van jouw rijbewijs en is ook in het Engels opgesteld. Met een echtheidsverklaring beschik je over het bewijs dat je inderdaad het rijbewijs hebt gehaald in Nederland en er geen sprake is van een vervalst rijbewijs. Het is ook een goed idee om altijd eerst te informeren wat de mogelijkheden zijn voor het kunnen omruilen van jouw Nederlands rijbewijs omdat je soms wel gewoon weer alle examens zal moeten maken. Dit geldt vooral voor landen die zich buiten de EU bevinden. Let er wel op dat deze regeling alleen van kracht is voor personen die permanent in het buitenland woonachtig zijn.Het moment dat je namelijk niet meer ingeschreven staat bij een Gemeente in ons land maak je geen aanspraak meer op een Nederlands rijbewijs.

Op vakantie in het buitenland is verlengen wel mogelijk

Wanneer je met vakantie of zakenreis in het buitenland bent, is het mogelijk om online via de website van de RDW een aanvraag voor een nieuw rijbewijs in te dienen. Indien het verzoek wordt ingewilligd krijg je dan wel een nieuw rijbewijs in handen. Ook dien je over een geldig correspondentieadres te beschikken (doorgaans het adres dat aangegeven is op het rijbewijs). Het aanvraagformulier wordt naar het betreffend adres opgestuurd en moet er onder andere een geschikte pasfoto op worden geplakt. Het ingevuld formulier moet vervolgens terug worden gestuurd met alle bijhorende stukken. Indien alles goed bevonden is door de RDW, wordt het nieuwe rijbewijs dan ook via de post opgestuurd. Het voordeel van deze werkwijze is dus dat je als aanvrager van het rijbewijs dus niet persoonlijk langs hoeft te gaan bij de Gemeente. Handig dus wanneer je uitlandig bent en ook gelijk wil beginnen te rijden bij terugkomst.

Indien jij je nog gewoon in het land bevindt loop je langs bij de Gemeente waar je ingeschreven staat met medeneming van een geldige legitimatie en een pasfoto. Wanneer er geen sprake is van bijzonderheden zoals een ziekte, verloopt het verlengen van het rijbewijs zonder enige problemen. Een Verklaring van Geschiktheid (VvG) is verplicht voor het verlengen van een rijbewijs categorie C en/of D en wanneer de aanvrager de leeftijd van 75 heeft bereikt. Ook personen die over een medische beperking beschikken zullen een Verklaring van Geschiktheid moeten kunnen overleggen.

Een verlopen rijbewijs verlengen is dus snel gedaan wanneer je in Nederland woonachtig bent en wordt er alleen in bijzondere gevallen gevraagd naar een VvG. Indien het gaat om een gestolen of kwijtgeraakt rijbewijs dien je ook het proces-verbaal van de politie in te leveren. Wie in het buitenland woonachtig is zal echter niet meer in aanmerking komen voor een nieuw rijbewijs en dien je over te stappen naar het rijbewijs van het land waar je nu woonachtig bent. Indien het verblijf maar tijdelijk is kan de verlening echter gewoon probleemloos plaatsvinden.