Bij schade in het verkeer is het belangrijk dat alle betrokken partijen duidelijk vastleggen wat er allemaal gebeurd is en dat deze informatie op een later tijdstip zeker wel te gebruiken zal zijn. Verkeerssituaties kunnen complex zijn geweest op het moment van het ongeluk en wordt dat ook nog verergerd wanneer een ieder wel zijn of haar eigen idee hier over heeft. Het is dus beter dat een expert op dit gebied de beoordeling zal opmaken en wordt alle benodigde informatie verkregen uit de ingevulde schadeformulieren. Op zo een formulier moet dan wel alles tot in de puntjes weergeven zijn en moeten alle betrokken partijen er ook niet al te veel moeite mee hebben om alles correct in te kunnen vullen.

Bekijk hier het Europees Schadeformulier.

Er is een standaard formulier voor alle Europese landen

De samenwerking tussen alle Europese landen heeft ervoor gezorgd dat er op alle gebieden sprake is van een standaardisatie, ook dus binnen de verzekeringsbranche. Het Europees schadeformulier is inhoudelijk voor alle landen hetzelfde waarbij alleen de taal aangepast zal zijn naar het land waarvoor het bestemd is. Ondanks de taalverschillen kunnen betreffende formulieren dus ook worden gebruikt in een ander land omdat de beoordeling zal plaatsvinden door de maatschappij waar de auto verzekert is. Indien de tegenpartij niet over een formulier beschikt kan die ook gebruik maken van de jouwe (of omgekeerd natuurlijk) waarbij je eventueel voor elkaar vertaald wat er op het formulier gevraagd wordt. Er moet voor het invullen wel geen misverstand ontstaan omdat de beoordeling plaats gaat vinden op grond van alle informatie op het formulier.

Beide partijen hoeven het niet eens te zijn met elkaar

Het is niet de bedoeling van het schadeformulier dat beide partijen er gelijk tot een vergelijk zullen komen wie nou de schuldige was. Er moet zo objectief als mogelijk gekeken worden naar de situatie en aangegeven worden op het formulier wat relevant is. De situatieschets is daarbij misschien wel het belangrijkste onderdeel dat ingevuld zal moeten worden. Alleen zo zal de verzekeringsmaatschappij een idee krijgen van wat zich daadwerkelijk heeft afgespeeld en zal de overige informatie hierop moeten aanvullen. Omdat een snelle afhandeling ter plekke veelal vereist is, hoeft niet alle informatie ter plekke ingevuld te worden. Zo kan de persoonlijke informatie gewoon thuis rustig ingevuld worden waarna het formulier zo snel als mogelijk opgestuurd zal moeten worden naar jou eigen verzekeringsmaatschappij.

Omdat het ingevuld schadeformulier ook wel het enigst bewijs is dat je hebt voor het ongeluk, is het beter om altijd een kopie ervan te maken voor het wegsturen. Zo kan je altijd nog met bewijzen op tafel komen wanneer het stuk kwijt mocht raken. Zelf weer snel een formulier invullen heeft geen nut omdat de handtekening van de andere partij ook vereist is.

Niet voor elke geleden schade hoeft het formulier ingevuld te worden

Elke verzekeraar geeft bij het aangaan van het contract of door eerst even op hun website te kijken duidelijk aan voor welke auto schade(s) er geen formulier ingevuld hoeft te worden. zo is dat het geval bij vandalisme of botsing met een dier. Afhankelijk van het type autoverzekering die je afgesloten hebt zal de maatschappij een beoordeling maken van de opgelopen schade. Zorg er daar wel altijd voor dat je zo veel als mogelijk bewijs kan verzamelen en is bij diefstal of vandalisme een aangiftebewijs van de politie wel nodig.

De politie dient trouwens ook ingeschakeld te worden in gevallen waarbij er sprake is van persoonlijk letsel of de schade zodanig is dat de auto niet meer op eigen kracht deel kan nemen aan het verkeer.

Wat als de tegenpartij verzuimt om het formulier op te sturen?

Bij het invullen van het formulier gebeurt alles in tweevoud waarna de verantwoordelijkheid ligt bij beide partijen om de formulieren naar hun eigen verzekeringsmaatschappij op te sturen. Verzuim hiertoe mag geen invloed hebben op de schade uitkering omdat jij als benadeelde wel hebt voldaan aan de plicht. Het zal verder aan de verzekeraar liggen hoe ze om zullen moeten gaan met de tegenpartij en krijgt die gewoonlijk eerst een waarschuwing toegestuurd voor ingebrekestelling.

De nadruk wordt daarom altijd gelegd om niet lang te wachten met verzending van het schadeformulier.

Dit kan via de post gebeuren of lekker snel via email. Deze manier van versturen wordt ook aangeraden wanneer je in het buitenland betrokken bent geraakt bij een aanrijding. De kans dat het formulier kwijt raakt is er hierdoor niet meer en komt het mailtje uiteraard ook veel sneller aan.

Zo een schadeformulier heeft een standaardformaat en kan je op de website van elke verzekeraar terecht om het te downloaden en uit te printen. Bewaar ook altijd een extra formulier in de auto vergeet nooit om de tegenpartij ook zijn handtekening eronder te laten plaatsen. Zonder de handtekening wordt het formulier namelijk als niet geldig beschouwt en zal de schade ook nooit vergoed worden.