Het zal voor een ieder die een kijkje neemt onder de kap van een moderne auto wel langzamerhand duidelijk zijn dat de elektronica doorslaggevend is voor het functioneren van zo een auto. Alle elektronica wordt natuurlijk bestuurd door speciale software die ervoor zorgt dat alles feilloos moet verlopen en is het ook deze software die ervoor zorgt dat bij het uitvoeren van emissietesten de resultaten ook nog kunnen worden beïnvloedt waarbij de werkelijke waarde positiever wordt weergegeven. Met deze sjoemelsoftware wordt er dus door sommige autofabrikanten geprobeerd hun auto’s milieuvriendelijker over te laten komen.

Waarom zouden ze daartoe overgaan?

Het geeft allemaal te maken met de grote druk die er rust op grote autoproducenten om auto’s te leveren die alsmaar zuiniger omgaan met brandstof en daarbij ook laag als mogelijk scoren bij emissietesten. Zo zijn dieselauto’s bekend om hun laag brandstofverbruik, maar is het nadeel daarbij wel dat het voor dit type motoren wel moeilijk is om strenge emissie eisen te voldoen. Ideaal zou een zuinige, krachtige dieselauto met lage emissies zijn en zal zo een auto voor een ware doorbraak zorgen binnen de autowereld en daarbij ook nog de concurrentie kunnen aangaan met de steeds meer opkomende elektrische auto’s. Het gebeurt helaas nog steeds dat er bij het meten van de emissies niet de juiste weg wordt bewandeld. De sjoemelsoftware die er bij zulke testen wordt gebruikt is zodanig gecodeerd at er met hogere toleranties gewerkt wordt en de resultaten natuurlijk altijd positief zullen uitvallen.

Door met sjoemelsoftware te werken kunnen er enorme winsten worden gehaald omdat men niet volledig hoeft te focussen op de technische details van de auto en de onvolmaaktheden eenvoudig met de sjoemelsoftware verbloemt.

Gelukkig kunnen onafhankelijke partijen de fraude wel ontdekken

Omdat de sjoemelsoftware al ingebouwd is in de auto zal een afleescomputer in de garage ook geen afwijkingen constateren. Die krijgt zijn informatie immers zelf ook van dezelfde elektronica van de auto en gaat de afleescomputer dus gewoon werken met de alles wat er vanuit de auto wordt opgestuurd. Het lastige van de sjoemelsoftware is dat die zodanig is geprogrammeerd dat het ook gelijk doorheeft wanneer de auto aan een afleescomputer wordt “gehangen”. Opmeten tijdens het rijden is niet echt een reële optie en bleef deze sjoemelsoftware dus lang zijn werk verrichten zonder te worden ontdekt. Wanneer de emissie moet worden opgemeten wordt er door het computersysteem bijvoorbeeld extra stoffen toegevoegd die de uitstoot op dat moment positief beïnvloeden.

Eenmaal weer op weg vervalt alles en zal de emissie weer boven de norm schieten. Zo werd er in de dieselmotoren van een bepaald merk wat extra ureum ingespoten bij het opmeten door testapparatuur en bleef stikstofuitstoot zo altijd ruim binnen de wettelijke perken.

Er is echter altijd wel een manier om de sjoemelsoftware op te sporen en vallen ze allemaal vroeg of laat door de mand.

Sjoemelsoftware wordt steeds strenger aangepakt

Omdat er sprake is van doelbewuste manipulatie van data en de fabrikant er alle weet van heeft, wordt sjoemelsoftware steeds strenger aangepakt. De vele schandalen waar zelfs de grotere merken bij betrokken waren hebben ervoor gezorgd dat er een brede maatschappelijke discussie op gang is gebracht die zeker ook de beleidsmakers ter ore is gekomen. Het is echter ook goed dat er duidelijk aangegeven zal worden waar de grenzen gelegd dienen te worden. Zo werkt men altijd met toleranties zodat de opgegeven waarden nooit exact zullen zijn. Ook bij het berekenen van het brandstofverbruik kunnen er grote verschillen zijn tussen de berekening van de boordcomputer en die welke je gewoon zelf uitvoert. Bij grote verschillen kan je de dealer hierover aanspreken en ook zelf op het internet kijken of dit ook meerdere personen opgevallen is.

Alle elektronica in onze auto’s is bedoeld om niet alleen het rijgenot en de veiligheid te garanderen en te verhogen, maar zeker ook om aan de steeds strengere emissie eisen te kunnen voldoen. Helaas is het soms dezelfde elektronica die door sjoemelsoftware wordt aangestuurd om verkeerde door te spelen of de motorinstellingen zodanig te manipuleren dat bij het meten van de emissies door testapparatuur de juiste waarden zullen worden waargenomen. Het komt gelukkig wel snel aan het licht wanneer er sprake is van deze sjoemelsoftware en worden er ook steeds strengere eisen gesteld aan de autofabrikanten.