Wie wil deelnemen aan het verkeer zal zeker op de hoogte moeten zijn van de regels die er gelden en is het daarom ook verplicht om over een geldig rijbewijs te beschikken bij het willen besturen van een motorrijtuig. Overigens geldt deze regel alleen voor openbare wegen, maar vormen die ook het grootste gedeelte van alle wegen in ons land. Voor het behalen van het rijbewijs dien je en tweedelig examen af te leggen: een theoretisch en een praktisch gedeelte. Voor het afleggen van het examen dien je minimaal 16 jaar te zijn.

Dit geldt wel voor degen die voor 1 november 2017 al 16 waren

In 2011 werd er gestart met een project waarbij het voor jongeren mogelijk werd om het praktijkexamen al af te leggen op een leeftijd van 17 jaar. Daarna mogen ze ook deelnemen aan het verkeer onder de voorwaarde dat er wel steeds een ervaren bestuurder erbij is als begeleider. Deze regel moet worden aangehouden tot de leeftijd van 18 jaar is begeleid. Omdat dit project tot en met 31 oktober 2017 liep, is het dus begrijpelijk dat het niet meer geldig is voor zij die na deze datum 16 jaar worden. Deze groep mag wel alvast beginnen met het volgen van theorielessen, maar mag het examen nog niet worden afgelegd. Het ligt in de verwachting dat de wetgeving op dit gebied in de loop van 2018 definitief zal worden aangepast naar het voorbeeld van het project begeleidend rijden. Voor de groep die voor 1 november 2017 de leeftijd van 16 al hadden bereikt wordt er nu dus een uitzondering gemaakt en kunnen ze alvast het theorie examen afleggen wanneer ze al gereed zijn ervoor en aansluitend al beginnen met de praktijklessen.

Het examen kan op verschillende wijzen worden afgelegd

Voor het aanvragen van een examen hoef je niet speciaal te wachten op de rijschool waar je ingeschreven bent. Je kunt het namelijk zelf aanvragen wanneer je een DigiD account hebt. Een DigiD account geeft jou toegang tot alle websites van de Overheid, dus ook die van het CBR (Centraal Bureau Rijbewijzen). Het CBR is namelijk verantwoordelijk voor het opstellen van de examens en vindt ook de correctie door hun plaats. Het handige van deze regeling is dat je de vrijheid hebt om een datum te bepalen en doe je dat uiteraard wanneer je helemaal goed voorbereidt bent voor het examen. Het is goed om te weten dat er verschillende soorten theorie examens voor auto’s kunnen worden afgelegd. Er wordt namelijk rekening gehouden met de verscheidenheid aan personen die graag hun rijbewijs willen behalen en biedt het CBR dus een drietal soorten theorie examens aan.

Zo kan je naast het regulier examen dat ongeveer een half uurtje duurt ook nog het verlengd examen aanvragen. Hierbij krijg je een kwartiertje extra voor het beantwoorden van alle vragen behalve die welke er zijn voor het onderdeel “gevaarherkenning”. Je dient in het verkeer immers op dit gebied vlot te zijn en bestaat er geen ruimte voor twijfel.

Als laatste is er ook nog het individueel theorie examen en is er bij dit examen een begeleider aanwezig en dient die als tolk voor de examenkandidaat die het Nederland niet zo machtig zijn of om een specifiek aangegeven reden niet alleen aan het examen kunnen deelnemen.

Het resultaat krijg je per mail toegestuurd

Wie van de totaal 65 vragen 48 of meer goed heeft (natuurlijk wel in de vereiste verhouding van 13 voor gevaarherkenning en 35 voor de rest), zal het goede nieuws wel niet direct te horen krijgen. Het resultaat werd binnen 24 uur per mail opgestuurd en is het daarom belangrijk altijd jouw e-mailadres aan te geven bij de reservering voor het examen. Bij het niet hebben behaald van het examen wordt er in de gestuurde mail ook direct vermeld op welk onderdeel jij gefaald hebt. Bij het studeren voor een ander examen (geen her-examen omdat je steeds weer als een nieuwe kandidaat wordt behandeld) zal de slagingskans aanmerkelijk worden verhoogd. Je betaalt ook elke keer dat een examen zal moeten worden afgelegd.

Het theorie examen auto is zodanig georganiseerd dat elke doelgroep die daartoe in staat is wel een kans krijgt om het examen af te leggen op een wijze die de examenkandidaat het best schikt. Er bestaat zelfs de mogelijkheid om een tolk erbij te hebben of een ander soort begeleider. Hou wel rekening met de vastgestelde minimumleeftijd (de begeleidersregeling) en is het mogelijk een examendatum zelf aan te vragen.