Bij het afsluiten van een autoverzekering wordt de premie altijd door de verzekeringsmaatschappij zelf gedaan en worden er daarvoor verschillende factoren in verwerkt. Er is geen eenduidige manier van het berekenen van de premie en hanteert elke maatschappij zo een beetje zijn eigen methode. Dit zorgt echter wel voor verschillen tussen de premies bij de verzekeringsmaatschappijen. Bij het afsluiten van een autoverzekering is het daarom een goed idee om van te voren op de hoogte zijn van de nodige tips om ervoor te zorgen dat je er zeker voordelig zal uitkomen.

Door een zo laag als mogelijke premie af te sluiten kan je een flinke duit besparen of zullen de voorwaarden die er zullen gelden veel gunstiger uitvallen. Het nut van een verzekering zal zich namelijk pas laten blijken wanneer je ooit betrokken zult raken bij een verkeersongeval. Het is daarom een goed idee om altijd voorbereid te zijn en te voorkomen dat je voor grote financiёle problemen zal komen te staan.

De voorwaarden zijn even belangrijk als de premie

Bij het afsluiten van een autoverzekering is het belangrijk om te kijken wat de voorwaarden zijn waaronder de verzekering zal gelden. Het eerste waar je naar zal moeten vragen is de dekking die geboden wordt. Voor een standaard WA verzekering wordt er gewoonlijk een dekking van rond de € 1 miljoen geboden omdat dit bedrag ook volgens de wet verplicht is. Het is echter heel raadzaam om te kiezen voor een zo hoogst mogelijke dekking omdat de kosten voor het vergoeden van veroorzaakte schade (wanneer jij dus de veroorzaker bent) hoog kunnen oplopen, vooral wanneer letsel aangebracht is aan de benadeelde. In zo een geval komt de hogere dekking wel heel goed van te pas en zullen de kosten voor de behandeling hoogstwaarschijnlijk wel door het verzekerd bedrag worden gedekt.

Naast de dekking is de korting waarop je aanspraak maakt door schadevrij te rijden ook heel belangrijk omdat het de mogelijkheid biedt om behoorlijk op de premie in te korten. Bij sommige verzekeringsmaatschappijen kan de korting tot wel 30% oplopen en is het begrijpelijk dat je goed zal moeten informeren naar de korting die van toepassing zal zijn bij de verzekeringsmaatschappij waar je interresse voor hebt. Vraag daarbij ook direct wat de voorwaarden zijn om de korting te behouden in het geval je besluit om de verzekering te laten schorsen. Dit kan van toepassing zijn voor gevallen waarbij je de auto voor een langere periode niet meer zal rijden (reparatie, vakantie, etc.).

Bekijk ook de opties voor aanvullende verzekeringen

De standaarddekking van een WA-verzekering kan in sommige gevallen niet voldoende zijn om de veroorzaakte of opgelopen schade te vergoeden. In zulke gevallen is een aanvullende verzekering zeker geen slecht idee en kan je, door alles in één pakket te nemen, ook een voordelige premie afsluiten. Zo heb je de keuze om een mini of volledig casco verzekering af te sluiten. Het verschil in premie hoeft niet groot te zijn en wordt in de meeste gevallen de schade gedekt wanneer er gekozen wordt voor een volledig casco verzekering. Maar ook een mini casco verzekering zorgt ervoor dat schade geleden door brand, water of diefstal zal worden vergoed. Een andere aanvullende verzekering die zeker wel zijn nut zal bewijzen is de rechtsbijstandverzekering. Deze verzekering zorgt ervoor dat alle kosten die er gemaakt zullen worden bij het aanspannen van een rechtszaak zullen worden vergoed, of jij nou de benadeelde bent of de veroorzaker.

Let op de berekeningswijze van de premie

Om tot de premie geraken worden er door de verschillende verzekeringsmaatschappijen hun eigen berekeningsmethodes toegepast. Zo wordt er gekeken naar bijvoorbeeld de leeftijd van de aanvrager en de schadehistorie van betreffende aanvrager. Alle gegevens die gerelateerd zijn aan de verzekering worden namelijk centraal opgeslagen en kan de maatschappij de informatie van de database halen. Het is begrijpelijk dat de premie hoger zal uitvallen wanneer je vaker bij een ongeval betrokken bent geraakt. Er wordt soms ook gekeken naar de woonplaats van de aanvrager en het type auto dat verzekerd zal worden. De premie is immers een functie van het verwachte risico dat door de verzekeringsmaatschappij is berekend.

Een ander punt waar je zeker ook naar moeten vragen is de opzegtermijn die de maatschappij hanteert omdat dat zeker van te pas zal komen wanneer je de auto zult verkopen. Je hebt immers recht op restitutie op de teveel betaalde premie wanneer de auto voor het verstrijken van de verzekering van de hand wordt gedaan en jij dus niet meer de eigenaar van het voertuig bent.

Omdat er met zoveel factoren rekening zal worden gehouden bij het berekenen van de premie is het aangeraden om eerst een vergelijking te maken van de premie die er betaald zal worden bij de verschillende verzekeringsmaatschappijen. Dit kan gewoon online gebeuren en hoef je dus niet persoonlijk langs te gaan. Leg de berekende premies wel naast de voorwaarden en kijk welke het best bij jouw situatie past. De keuze is namelijk persoonsgebonden en zal iemand die vaker met de auto in het verkeer is (dus ook veel meer kilometers aflegt en meer risico’s loopt) vaker kiezen voor de optie welke een maximale dekking zal bieden of gewoon een volledig casco verzekering afsluiten.