Het zal je wellicht al ooit ter ore zijn gekomen: personen die hun auto zelf hebben geïmporteerd om zo tegen een voordelige prijs over een auto te beschikken. Niet alleen de prijs speelt bij het zelf importeren van de auto een rol, maar beschikken bepaalde auto’s in het buitenland over opties waarvoor je in Nederland handenvol aan geld zou moeten uitgeven of gewoonweg niet beschikbaar zijn. Natuurlijk is het geheel aan regelgeving gebonden en zijn er een aantal stappen waar je mee rekening zult moeten houden bij het importeren van auto’s.

Gaat het om een verhuizing?

Indien het gaat om een geval waarbij de persoon in kwestie zich zal komen vestigen in ons land en daarbij zijn auto mee wilt nemen, dan valt het geheel onder een verhuizing. Bij het importeren van een auto dien je namelijk anders belasting te betalen. Natuurlijk zijn er voorwaarden verbonden om de auto belastingvrij tijdens een verhuizing te mogen importeren. Zo zal je minimaal voor 12 maanden in het buitenland woonachtig moeten zijn geweest en de auto 6 maanden of meer op jouw naam ingeschreven moeten zijn. Op zo een manier wordt voorkomen dat personen misbruik zullen maken van deze belastingvrije optie. Ook is het verboden om de auto de eerste 12 maanden van het verblijf in Nederland door te verkopen. Bij het importeren van een auto die bij de inboedel hoort zal over het algemeen de APK-keuring van het buitenland door de RDW worden geaccepteerd. Dit geldt echter uitsluitend voor landen binnen de EU omdat de technische vereisten namelijk ook vergelijkbaar zijn.

Voor import uit landen buiten de EU gelden er andere regels

Indien de verhuizing plaatsvindt vanuit een land buiten de EU, dan zal de douane-expediteur er aan te pas moeten komen. Die dient namelijk dan alle papierwerk in orde te maken en dien je er dan wel zelf rekening mee te houden dat de APK-keuring opnieuw door de RDW gedaan zal moeten worden. Omdat het de eerste keer zal zijn voor de auto om te worden gekeurd volgens de regels die binnen de EU gelden, zal deze keuring dan ook zeer nauwkeurig plaatsvinden. Het wordt nog gecompliceerder wanneer er nog geen typegoedkeuring van de auto binnen het RDW bestand te vinden is. Bij een typegoedkeuring gaat de RDW uit van de informatie die door de fabrikant is verstrekt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de serienummers van het chassis en motornummer, het vermogen en overige technische details. Een auto die niet voorkomt in het bestand zal in principe dus dezelfde weg moeten ondergaan als bij een nieuwe en zal het dus wel wat meer moeite kosten om zo een auto door de APK heen te krijgen.

Zonder de APK goedkeuring mag de auto niet op de weg

Dit geldt niet alleen bij een verhuizing, maar voor alle andere gevallen waarbij de auto alsnog een keuring moet ondergaan. Na het verkrijgen van de goedkeuring kunnen de kentekenplaten worden verkregen en de auto worden verzekerd. Indien het gaat om een auto afkomstig van een land binnen de EU kan je met de buitenlandse platen nog rondrijden indien de keuring nog geldig is en de auto WA-verzekerd is. Maak ondertussen wel een afspraak bij de RDW om langs te komen. Zoals al eerder aangehaald hoeft de auto niet opnieuw te worden gekeurd indien de keuring nog geldig is. Bij de RDW zal je ook nog het kentekenbewijs moeten overhandigen waaruit moet blijken dat de auto jouw naam staat. Gewoonlijk dienen de buitenlandse platen ook dan worden ingeleverd en krijg je van de RDW een bewijs waarmee je naar de Belastingdienst zal moeten gaan om de BPM (Belasting Personenauto’s en Motorrijwielen) te betalen. De BPM wordt berekent aan de hand van een aantal factoren zoals het gewicht en de CO2 –uitstoot van de auto.

Zet alle kosten even op een rijtje

Bij het importeren van een auto welke niet onder een verhuizing valt zal er dus BPM betaald moeten worden. Je kan het tarief zelf bereken of een speciaal bedrijf vragen de berekening uit te voeren. Omdat er sprake is van een groot aantal factoren die meegenomen dienen te worden bij de berekening van de BPM, kan zo een bedrijf ervoor zorgen dat het tarief zo laag als mogelijk wordt gehouden. Je kunt vooraf ook een indicatieve berekening laten uitvoeren (met de gegevens van het voertuig dat je wilt importeren) en zet je vervolgens alle extra kosten die er worden gemaakt bij de import op een rijtje. Vergeet hierbij ook niet de transportkosten(indien de auto niet over een geldige keuring beschikt) en overige kosten die gemaakt zullen worden om de auto door de APK-keuring heen te krijgen.

Door vooraf een kostenplaatje samen te stellen zorg je ervoor om een maximaal prijsvoordeel kan halen uit zo een importauto.

Na aangifte bij de belastingdienst ben je er nog niet

Jouw importauto is nu geregistreerd bij de RDW en Belastingdienst, maar mag je nog niet met de auto aan het verkeer deelnemen. De auto beschikt immers nog niet over kentekenplaten, de tenaamstellingscode ontbreekt en dient de verzekering nog te worden afgesloten. Het kentekenbewijs en de tenaamstellingscode worden via de post binnen 5 tot 6 werkdagen door de RDW opgestuurd naar het adres dat je opgegeven hebt tijdens de registratie bij de RDW. Met het kentekenbewijs en tenaamstellingscode op zak kan je eindelijk de kentekenplaten laten vervaardigen en kan ook de verzekering in orde worden gemaakt. Rest jou dan alleen de auto te pakken en eindelijk eens ermee aan het Nederlands verkeer deel te kunnen nemen.

Laat alles via een autobedrijf lopen

Er zijn ook een heleboel autobedrijven te vinden die binnen hun bestand ook auto’s hebben opgenomen die in het buitenland te koop worden aangeboden. Het zijn vaker bedrijven in het buitenland waarmee er wordt samengewerkt en is het voordeel hiervan dat alle papierwerk en overige organisatorische factoren zoals het transport naar de Nederlandse grens jou uit handen wordt genomen. Bij belangstelling zal jou ook een compleet kostenplaatje worden voorgeschoteld (vraag er wel naar) en weet je gelijk hoeveel geld je opzij zal moeten zetten om zo een auto aan te schaffen. De aanschafprijs zal bij een autobedrijf doorgaans wel wat hoger uitvallen dan een particuliere aankoop, maar staat daar tegenover wel dat zaken zoals de garantie wel goed geregeld zijn. Vaker vergeet men namelijk om daarmee rekening te houden en blijkt het een moeilijke weg om de schade door de vorige eigenaar vergoed te krijgen. Bij import via een autobedrijf blijven alle garanties echter recht overeind.

Bij het importeren van een auto uit het buitenland is het dus een groot verschil tussen import vanuit een land binnen de EU en eentje erbuiten. Het RDW en de Belastingdienst (behalve bij een verhuizing) dienen ook verwittigd te worden en dien je vervolgens te wachten op het kentekenbewijs en de tenaamstellingscode. Indien de import via een autobedrijf verloopt wordt het meeste werk jou wel uit handen genomen, maar betaal je uiteindelijk toch wat meer dan een particuliere aankoop in het buitenland. Ook zal de keuze er minder groot zijn dan wanneer je zelf op zoek zal gaan naar een geschikte auto.