Alle ACKERMANN PS 24/12.8 Z-kentekens

Datum afgifte: 12-01-2016
Datum afgifte: 10-07-2018
Datum afgifte: 16-09-2016
Datum afgifte: 30-05-2008
Datum afgifte: 12-08-2016
Datum afgifte: 15-08-2013
Datum afgifte: 16-10-2019
Datum afgifte: 28-06-2019
Datum afgifte: 25-11-2015
Datum afgifte: 08-11-2019
Datum afgifte: 15-10-1999
Datum afgifte: 04-01-2000
Datum afgifte: 13-05-2004
Datum afgifte: 22-04-2005
Datum afgifte: 25-08-2005
Datum afgifte: 03-02-2007
Datum afgifte: 07-06-2007
Datum afgifte: 29-08-2008
Datum afgifte: 19-02-2013
Datum afgifte: 28-06-2012
Datum afgifte: 29-08-2016
Datum afgifte: 25-06-2018
Datum afgifte: 14-01-2020
Datum afgifte: 31-08-2021
Datum afgifte: 29-10-2020
Datum afgifte: 05-04-2002
Datum afgifte: 28-08-2002
Datum afgifte: 14-07-2006