Voor het uitvoeren van werkzaamheden voor elke zaak, groot of klein, is transport nu eenmaal onmisbaar. Het heeft rechtstreeks invloed op het verloop van de bedrijfsactiviteiten en wordt er daarom vanuit de zijde van de Overheid, veel aan gedaan, om ook op dit vlak de ondernemers allemaal zo veel als mogelijk tegemoet te komen. Dat wordt allemaal gedaan om de economie van het land te stimuleren en behoort ook de Nederlandse infrastructuur tot de top in de wereld.

Pp het gebied van belastingen komt men flink tegemoet

De inkomsten van de Overheid zijn voor het grootste gedeelte afhankelijk van de belasting die men ontvangt en kan daarmee ook voor worden gezorgd, dat groepen zoals het bedrijfsleven, een steuntje in de rug kunnen ontvangen. Dat gebeurt in de vorm van belastingkortingen of zelfs vrijwaring. Een goed voorbeeld is de BTW, die niet betaald hoeft te worden door bedrijven bij de aanschaf van hun bedrijfsvoertuigen. Dat  is wel een aardig bedrag dat zo bespaart wordt en kan dat kapitaal gebruikt worden voor andere bedrijfsactiviteiten. Ook op alle kosten verbonden aan het onderhoud en reparatie van zo auto, hoeft er geen BTW betaald te worden. Meer voordeel valt er te halen bij het opmaken van de balans waarbij bijvoorbeeld ook de brandstofkosten op de post van uitgaves geplaatst kunnen worden

Daarover wordt er dus ook geen belasting betaald. Met zoveel voordelen die er geboden worden voor een bedrijfsauto, moeten er dan wel garanties geboden worden dat er geen sprake zal zijn van privé gebruik. Het komt anders wel niet eerlijk over naar zij die wel verplicht zijn alle belastingen te betalen.

Ook voor leaseauto’s geldt die regeling

Naast auto’s die het eigendom zijn van het bedrijf, zijn er ook veel leaseauto’s waar er gebruik van wordt gemaakt. Dat bespaart nog altijd flink op de uitgaves omdat er niet gelijk een groot bedrag beschikbaar gesteld moet worden en het maar blijft op een vast maandelijks bedrag. Ook hier hoeft er geen BTW betaalt te worden en valt het leasebedrag dus lager uit.  Het voordeel werkt dus ook hier door en zijn er strikte regels van kracht over het privé gebruik. Om de bijtelling te voorkomen, dient er op jaarbasis niet meer dan 500km aan privé kilometers afgelegd te worden.  Voor de controle van dit alles, is een gedegen rittenadministratie onmisbaar.

Bij oneigenlijk gebruik zijn er zware sancties

Om misbruik te voorkomen, eist de Overheid wel de garantie en komt dat in de vorm van een verklaring van geen privé gebruik auto. Zo een zwart op wit bewijs voorkomt misverstanden en is dat een geruststelling voor beide partijen. Aan zo een verklaring zijn er natuurlijk wel voorwaarden verbonden en dient de naleving stikt te gebeuren. Er mag namelijk geen twijfel zijn over het aantal afgelegde kilometers en de werkzaamheden voor welke die uitgevoerd zijn. Anders kan je wel plotseling geconfronteerd worden met een naheffing en gaat het vaak wel om fikse bedragen. Het is doorgaans de persoon die de auto bestuurt, die daar voor zal moeten opdraaien, niet de werkgever. Die heeft immers geen controle over het aantal privé kilometers die afgelegd worden omdat dat de verantwoordelijkheid is van de bestuurder.  Het belang van een gedegen rittenadministratie kan hierbij maar niet genoeg aangehaald worden omdat alles daar van zal afhangen. Zonder duidelijk bewijs kan je immers nooit aantonen dat er geen sprake is geweest van privé afgelegde kilometers.

de verklaring kan daarom alleen door de bestuurder aangevraagd worden

Omdat de verantwoordelijkheid nu eenmaal ligt bij de persoon die de auto bestuurt, moet die bij de Belastingdienst de verklaring aanvragen. Met de aanvraag eenmaal goedgekeurd, zal er door de werkgever geen bijtelling meer op het salaris ingehouden worden. Let er wel op, dat de verklaring niet met terugwerkende kracht werkt. Voordat de aanvraag wordt ingediend, is het ook beter om navraag te doen bij de werkgever over het betalen van de eindheffing. Er is in veel bedrijven namelijk sprake van auto’s die afwisselend worden gereden door verschillende personeelsleden en kan één persoon dus geen aanvraag doen voor de verklaring geen privé gebruik. Indien er van auto wordt gewisseld, dient de aanvraag opnieuw gedaan te worden en kan er opnieuw worden uitgegaan van de 500km die wel op jaarbasis privé afgelegd mag worden.

Wie vanwege het werk dus een auto van de zaak ter beschikking krijgt, zal dus bijtelling moeten betalen wanneer er meer dan 500km privé op jaarbasis afgelegd zal worden. Indien dit niet het geval is en dat ook middels een gedegen rittenadministratie aangetoond kan worden, zal de stap gezet kunnen worden om een verklaring geen privé gebruik auto aan te vragen bij de Belastingdienst. Daar zijn er ook nog eisen aan vastgesteld en duurt het ongeveer 8 weken voordat de aanvraag goedgekeurd is en verzonden is naar de aanvrager. Bij het wisselen van werkgever, vervallen de privé verreden kilometers van de vorige werkgever en moeten alle wijzigingen wel op tijd doorgegeven worden aan de Belastingdienst.