Het is binnen Europa wel goed geregeld met het kunnen oversteken van de verschillende grenzen met de auto. Geen lange wachtrijen bij grensovergangen en is het zeker wel leuk op zo een manier deel te nemen aan het verkeer. Zulk vlot grensoverschrijdend verkeer doet niet weg dat, eenmaal op weg in een ander land, er voldaan zal moeten worden aan de daar geldende regels voor het verkeer. Dat geldt dus ook voor te betalen tol of overige belastingen.

Elk land heeft dus zijn eigen vignet regeling

De regels met betrekking tot het moeten betalen van de geldende belastingen in zo een land vallen dus onder het vignet en wordt er streng erop toegezien dat de betalingen wel verricht zijn. Binnen Europa zijn het vooral op het gebied van wegenbelasting (tol) en het gebied van milieu dat deze belastingen het meest betrekking op hebben. De hoogte van de bedragen varieert ook sterk en zijn er hoge boetes van kracht wanneer er verzuimd is om de betaling te verrichten. Om dat te voorkomen zijn er gelukkig genoeg methodes om elke automobilist die van plan is de grens over te steken te herinneren de nodige stappen te nemen.

Betaling kan meestal bij de grens zelf geschieden

Een manier om de betaling eenvoudig te laten verlopen, is door de mogelijkheid die te voldoen aan de grens zelf. Administratief valt dit ook het gunstigst uit, maar is het voor sommige landen ook mogelijk om de betaling in Nederland zelf te voldoen. Dat is wel handig omdat je anders altijd nog het gevaar loopt de aanschaf over het hoofd te zien of verlies je er alleen maar tijd aan om die bij zo tankstation dicht bij de grens aan te moeten schaffen.

Er zijn namelijk voor alle landen waar er vignet betaald moet worden een groot aantal betaallocaties aanwezig dicht bij de grens of in het land zelf. Bij het aanschaffen in het land zelf loop je wel het risico op weg naar zo een betaallocatie bekeurd te worden. Het beste is daarom nog altijd om voordat de reis begint alle betalingen te voldoen in Nederland zelf en de sticker(s) gelijk op de voorruit te plakken.

Met het betalen van het vignet dien je altijd nog rekening te houden met tolwegen en is het goed om altijd de route van te voren uit te stippelen. Je bent er dan zo van verzekerd dat alle verplichtingen voldaan zullen zijn en je niet een boete op zal lopen.