Deelname aan het verkeer met een motorrijtuig is nu eenmaal niet gratis en is de wegenbelasting die betaald dient te worden bedoeld om de uitgebreide weginfrastructuur te helpen onderhouden. De hoogte van het bedrag is ook variabel en hangt onder andere sterk af van het gewicht van het voertuig. Hoe zwaarder die is, hoe meer de invloed zal zijn op het wegdek, en is het daarom ook niet meer dan redelijk dat deze werkwijze wordt gehanteerd bij de berekening van de wegenbelasting. Toch zijn er ook voertuigen te vinden die zijn vrijgesteld van het betalen van deze belasting.

Wie een oldtimer rijdt valt waarschijnlijk ook in die categorie

Het onderhoudt van een oldtimer vergt nogal wat en liggen de kosten vaak vele malen hoger dan die van een “moderne” auto. Zo een oldtimer wordt daarom ook niet vaak gebruik voor het woon- en werkverkeer waardoor de belasting op de weginfrastructuur te verwaarlozen is. Auto’s die tenminste 40 jaartjes oud zijn vallen dus in de groep waarvoor er geen wegenbelasting betaald dient te worden. Het zal wel duidelijk zijn dat er met deze groep oldtimers wel geen commerciële activiteiten ontplooid kunnen worden omdat je anders wel zal moeten inkomen met een bedrag aan te betalen wegenbelasting. Bussen en vrachtwagens die ouder dan 40 jaar zijn dienen dan wel niet gebruikt te worden om er commerciële activiteiten mee te ontplooien.

Ook tal van andere voertuigen zijn vrijgesteld

Indien voertuigen worden ingezet voor het onderhoud van wegen of het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de gemeenschap, worden zijn ook vrijgesteld. De complete lijst is te vinden op de website van de Belastingdienst en omvat onder andere vuilophaalwagens en politievoertuigen. Het gaat ook om voertuigen die onder het beheer van de Staat vallen en daarom ook in de categorie van vrijwaring vallen.

Heel bijzonder is het ook dat voertuigen die ingericht zijn voor het vervoer van invaliden voor een deel gevrijwaard zijn. Het gewicht van de installatie wordt namelijk niet meegenomen bij het berekenen van het tarief. Dat kan wel fors schelen omdat zo een installatie wel behoorlijk zwaar kan zijn.

Wie met een buitenlands kenteken rondrijdt in Nederland en dat voor een langere periode zal doen kan ook in sommige gevallen beroep doen op vrijstelling. Zo kunnen bezoekers uit het buitenland tot een maximum van twee weken rondrijden zonder dat wegenbelasting in rekening zal worden gebracht.

Een opmerkelijke groep die ook geniet van de vrijstellingsregeling zijn de taxi’s. Om in aanmerking te komen dient de auto dan wel als taxi te zijn geregistreerd en daadwerkelijk gebruikt te worden voor het vervoer van personen en goederen tegen betaling.

Vrijstelling van wegenbelasting komt dus voor een selecte groep en zijn er strakke regels opgesteld voor het in aanmerking komen hiervan. Ook voertuigen die maar voor een korte afstand gebruik maken van de openbare weg (meestal voertuigen bestemd voor transport binnen het bedrijfsterrein) zijn vrijgesteld, maar gelden ook daarvoor strenge regels.