Een Wacht op Keuren status houdt in dat de auto vanwege een incident zodanig is beschadigd dat het niet meer veilig wordt geacht nog ermee aan het verkeer deel te mogen nemen. De auto kan zich dus wel in een rijdende staat bevinden, maar zijn er twijfels over het veilig kunnen functioneren ervan.

De beoordeling geschiedt niet zonder meer

Om een WOK melding te krijgen zal de schade beoordeeld moeten worden door een lid van de politie, een schade expert of de RDW. De auto mag dus niet aan het verkeer deelnemen en kan ook niet verzekerd worden. Om ervoor te zorgen dat de WOK status opgeheven wordt zal er een afspraak gemaakt moeten worden met een keuringsstation en kan er speciaal voor die dag een eendaags kenteken aangevraagd worden. Natuurlijk zorg je er wel voor dat de schade gerepareerd is en is het ook mogelijk om een schorsing aan te vragen. Dat betekent dat de auto voorlopig niet gekeurd en verzekerd hoeft te worden en geldt dat ook voor de wegenbelasting.

Een WOK melding is dus bedoeld om bij twijfels over de staat van een auto die voor een herkeuring op te sturen waarbij de auto tot die tijd dus niet (meer) mee mag doen aan het verkeer.