Last Updated: 23:23PM 4/25/2020

Deelnemen aan het verkeer in Nederland met jouw auto kost eigenlijk wel wat centjes en is het altijd goed om te weten hoe alle soorten belastingen die er moeten worden betaald nou precies in elkaar zitten. Zo is er ook de jaarlijks terugkerende wegenbelasting en is de hoogte ervan afhankelijk van een aantal factoren. De belastinggelden worden onder andere gebruikt voor het onderhoud van wegen en de bijhorende infrastructuur.

 

De hoogte hangt voor een deel af van jouw woonplaats

Omdat de geinde belasting wordt gebruikt voor onderhoud van het wegennet, gaat een deel van de opbrengst naar de kas van betreffende Provincie waar de auto staat geregistreerd. De hoogte van het bedrag wordt daarom ook voor een deel bepaald door de Provincie en zal het totaalbedrag dat betaalt dient te worden afhangen van jouw woonplaats.

Naast de woonplaats hangt de wegenbelasting natuurlijk ook af van het gewicht van de auto, de uitstoot en ook het type voertuig. Zwaardere auto belasten de wegen ook meer en zal het bedrag aan belasting ook hoger liggen. Voor dieselauto’s dient er ook meer te worden betaald, maar wordt over het algemeen ook veel meer ermee gereden waardoor het hogere bedrag aan belasting wordt gecompenseerd door de geringere uitgaven aan brandstof.

Het komt bij de aanschaf van een auto dus toch erop neer van te voren en idee te hebben hoeveel de wegenbelasting zal bedragen. Het bereken kan heel snel via het internet gebeuren en dient er daarvoor alleen het type voertuig, gewicht en de brandstofsoort te worden ingevuld. Gaat het om een auto die al geregistreerd staat bij de RDW, dan dient alleen het kentekennummer te worden ingevoerd. Door vooraf de wegenbelasting te berekenen kun je dus de juiste keuze maken en op jaarbasis dus aardig wat besparen.

Er zijn ook voertuigen die gevrijwaard zijn

Niet voor elk voertuig hoeft er wegenbelasting te worden betaald. Zo zijn campers en aanhangwagens onder de 750 kg gevrijwaard en geldt dat eveneens ook voor volledig elektrisch aangedreven auto’s. Voor hybride auto’s dient er dus wel wegenbelasting te worden betaald.

Wanneer je met de auto niet meer aan het verkeer deel zult nemen is het ook mogelijk om een schorsing aan te vragen. Zo hoef je geen belasting te betalen voor de periode dat de auto geparkeerd staat, maar dient de auto zich dan helemaal niet op de openbare weg (inclusief bermen of openbare parkeerplaatsen) te bevinden. Voor het schorsen dien je het kentekenbewijs en een legitimatie te overleggen (kan ook online) en is de periode die je aan kunt vragen maximaal een jaar. Er zijn wel kosten verbonden hieraan, maar vallen die altijd nog lager uit dan de besparing die je zult hebben op het niet hoeven te betalen van de wegenbelasting voor betreffende periode.

Zorg er wel voor om niet aan het verkeer deel te nemen aan het verkeer met een voertuig waarvan er geen wegenbelasting is betaald omdat je anders wel een boete boven het hoofd hangt.

Naast het schorsen van de wegenbelasting is het ook soms het geval dat de auto nooit meer aan het verkeer zal deelnemen. Denk hierbij aan het slopen van het voertuig. Je zult dan wel een vrijwaringsbewijs moeten overleggen en wordt dit bewijs verkregen wanneer de nieuwe eigenaar (de sloperij) de overschrijving zal hebben gepleegd. Indien je dit verzuimt te doen zal de Belastingdienst door blijven gaan met het aanslaan. Ook wanneer je nooit meer van plan bent om met de auto op de weg te verschijnen en het gewoon zelf gaat gebruiken als donorauto, zal je de Belastingdienst op de hoogte moeten stellen.

Bij verkoop van de auto wordt de Belastingdienst automatisch (via de RDW) op de hoogte gesteld en worden alle inhouden automatisch stopgezet.

Het bedrag kan maandelijks worden betaald

Het betalen van de wegenbelasting kan elke maand geschiedden en hoef je op zo een manier niet in één keer een groot bedrag uit te geven. Voor het betalen hoef je trouwens niet speciaal uit huis te gaan en kan alles via een automatisch incasso of acceptgiro plaatsvinden. Bij automatisch incasso wordt het bedrag elke eind van de maand ingehouden. Indien er om één of andere reden geen inhouding heeft kunnen plaatsvinden zal de Belastingdienst die gewoon de eerstvolgende maand verrichten. Wanneer er over een periode van 3 maanden geen inhouding heeft kunnen plaatsvinden wordt er een naheffingsaanslag gestuurd en stopt de Dienst met het automatisch innen van de belasting. De aanvraag voor de automatische incasso kan ook geheel online gebeuren en zal je, terwijl de aanvraag nog in behandeling is, wel via de acceptgiro de betalingen moeten verrichten.

Wegenbelasting betalen is dus een verplichting waar je niet onderuit komt, maar kunnen de kosten laag worden gehouden wanneer je bij de aanschaf van een auto vooraf berekend wat het bedrag zal zijn. de hoogte van het bedrag verschilt enigszins per Provincie en bestaat er de mogelijkheid om geheel automatisch de inhouding door de Belastingdienst te laten plaatsvinden. Voor oldtimers ouder dan 40 jaar geldt er trouwens ook een volledige vrijstelling van de wegenbelasting.