Last Updated: 4:04AM 11/12/2022

Het overkomt iedereen wel eens: een verkeersboete. Te hard rijden, je gordel niet om of rijden door licht. Een verkeersboete is geen pretje, want het kost vaak veel geld. Het is dus belangrijk om goed op de verkeersregels te letten. Heb je onverhoopt toch een boete gereden dan lees je hier waar je rekening mee moet houden. 

Boetes worden steeds duurder

Ieder jaar worden boetes iets duurder. Deze worden aangepast aan de consumentenprijsindex. Vaak gaat het om stijgingen van een paar procent. Dit betekent dat snelheidsovertredingen ieder jaar iets stijgen. De hoogte van een boete wordt bepaald aan de hand van de ernst ervan. Om de ernst van een bepaalde overtreding te benadrukken worden sommige verkeersovertredingen flink verhoogd. Zo is bijvoorbeeld het vasthouden van je telefoon verhoogd van 250 naar 350 euro.

Sommige boetes worden goedkoper

Van sommige overtredingen daalt het tarief. Het veroorzaken van onnodig geluid van een voertuig kost niet langer 400 euro, maar is verlaagd naar 250 euro. Ook de boete voor het parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats is naar beneden bijgesteld. 

Snelheidsovertredingen

De meeste verkeersboetes worden uitgedeeld voor te hard rijden. Dit gebeurt vaak op wegen met trajectcontroles en op N-wegen. Ook worden flitspalen regelmatig over het hoofd gezien. De gevolgen van een snelheidsovertreding is afhankelijk van de gemeten snelheid. 

Mulder-afdoening

Heb je minder dan 30 km/u te snel gereden, dan spreken we van een boete die valt binnen de Mulder-afdoening. Dat betekent dat er een administratieve sanctie wordt opgelegd door het CJIB. Dit zijn de bekende enveloppen van het CJIB die soms op de deurmat vallen. De boete moet binnen vier maanden worden ontvangen. Verstuurt het CJIB de verkeersboete naar vier maanden op? Dan hoef je de boete niet te betalen door de verjaringstermijn. 

Zware snelheidsovertreding

Heb je meer dan 30 km/u te hard gereden dan wordt dit gezien als een zware overtreding. Deze overtreding valt onder het strafrecht. Pas na enkele jaren is er sprake van verjaring. Bij een zware snelheidsovertreding wordt de overtreding vastgelegd in de justitiële documentatie. Vroeger werd dit een strafblad genoemd. Vastlegging gebeurt ook bij het rijden onder invloed. 

Bezwaar maken

Wat kun je doen als je het niet eens bent met een opgelegde boete? Het aantekenen van bezwaar kan soms zinvol zijn. Ben je een snelheidsovertreding onder de 30 km/u begaan, dan heeft bezwaar boete meestal weinig kans van slagen. Gaat het om een zware overtreding dan dan kan het geen kwaad om advies in te winnen. 

Rijbewijs ingevorderd

Bij zware verkeersovertredingen kan het zijn dat je rijbewijs wordt ingevorderd. Deze ben je dan een aantal weken of maanden kwijt. Als je rijbewijs is ingevorderd mag je niet langer een auto besturen. Hieronder vind je de situaties waarin je rijbewijs ingevorderd kan worden. 

Gevaarlijk rijgedrag

Als de politie van mening is dat je gevaarlijk rijgedrag vertoont dan kan je rijbewijs worden ingevorderd. Wat wordt er verstaan onder gevaarlijk rijgedrag? De politie verstaat onder gevaarlijk rijgedrag een gedraging die niet strookt met de verkeersregels. Hierbij kun je denken aan spookrijden, rijden onder invloed van drugs of alcohol, afsnijden en bumperkleven. In sommige extreme gevallen kan ook de auto in beslag worden genomen. 

Procedure ingevorderd rijbewijs

Als je rijbewijs is ingevorderd kun je een verzoekschrift schrijven om je rijbewijs na de 10 dagen beslissingstermijn terug te krijgen. Hierbij is het belangrijk om spoedeisende belangen mee te nemen in het verzoekschrift. Na het indienen van het verzoekschrift moet je afwachten wat de Officier van Justitie beslist.

Voorlopige teruggave

Als het verzoek heeft geholpen, dan krijg je je rijbewijs terug en kun je weer deelnemen aan het verkeer. Wel zal de rechter nog een beslissing nemen over wat de uiteindelijke straf zal worden. De Officier van Justitie zal dan met een strafvoorstel komen. 

Het rijbewijs blijft ingevorderd

Als het verzoek niet heeft geholpen dan krijg je je rijbewijs niet voorlopig terug. Tot aan de beslissing van de rechter of het strafvoorstel mag je niet deelnemen aan het verkeer. Via een advocaat kun je dan een klaagschrift opstellen. 

Rijden tijdens rijontzegging

Als je rijbewijs is ingevorderd en je gaat voor het verstrijken van de invorderingstermijn toch de weg op, dan maak je je schuldig aan rijden tijdens een rijontzegging. Dit is strafbaar en de straffen hiervoor zijn flink.