Het rijden in een auto van de zaak  biedt vele voordelen en ontkomt men er vaak niet aan. Als vertegenwoordiger van het bedrijf, dien je namelijk wel representatief rond te rijden en verder over een betrouwbaar vervoer te beschikken. Een auto van de zaak uitkiezen dient daarom met de grootste zorg plaats te vinden en laten veel bedrijven de keuze over aan de werknemer zelf. Die rijdt er immers mee rond en moet ook nog voor een deel bijdragen aan de kosten. Daar zijn er echter ook heel wat regels aan verbonden.

Voor welk doel zal de auto gebruikt worden?

Als auto van de zaak zal er zeker wel sprake zijn van het inzetten voor bedrijfswerkzaamheden. Dat betekent het afleggen van zakelijke bezoeken tot het leveren van producten. Dat vereist dus wel het kunnen kiezen uit een groot aantal modellen en uitvoeringen. Een auto van de zaak wordt dus aangeschaft vanuit een praktisch oogpunt en is het gebruikelijk dat er altijd nog aanpassingen worden verricht die het werk zullen vergemakkelijken. Het zal al bij velen bekend zijn dat er bij de aanschaf geen BTW betaald hoeft te worden en de prijs zo aardig omlaag wordt gebracht. Zo worden bedrijven tegemoet komen en maakt men er graag gebruik van.

Ook alle aanpassingen, onderhoudt en uitgevoerde reparaties, zijn gevrijwaard van de BTW. er moet wel duidelijk zijn waar alle verreden kilometers naar toe zijn gegaan. Omdat er nu eenmaal vanuit de zijde van de Overheid zoveel voordelen geboden worden, zijn er ook strenge maatregelen van kracht over het privé gebruik van een auto van de zaak. Daar kan men in bepaalde situaties moeilijk onderuit. Een werknemer die bijvoorbeeld de auto meekrijgt naar huis en die ook nog na het werk en in het weekend gebruikt om er overal met het gezin naartoe te gaan, zal op jaarbasis wel een flink aantal privé kilometers afleggen. De limiet van 500km per jaar is dus snel overschreden en zal er bijtelling betaald moeten worden. Het percentage hangen af van het type brandstof die de auto gebruikt en kan het aardig aantikken op het salaris van betreffende medewerker.

Bij kleinere bedrijven wordt soms de eigen auto ingezet

Beginnende klein ondernemers zijn vaak financieel niet in staat om gelijk een auto voor de zaak aan te schaffen en kiest men ervoor, om de privé auto zakelijk in te zetten. Ook daarmee is er bij de Belastingdienst rekening gehouden en mag er voor elke verreden zakelijke kilometer een bedrag worden opgenomen op de balans onder aftrekposten. Zo wordt je ook nog bij gebruik van het privé voertuig voor een deel vergoed. Het aantal verreden zakelijke kilometers moet wel duidelijk aantoonbaar zijn en geldt er geen limiet op het aantal kilometers op jaarbasis. De minste kosten (voor de belastingen) gelden voor auto’s die puur voor bedrijfsactiviteiten worden gebruikt. Deze blijven dan ook na werktijd geparkeerd bij het bedrijf en mogen dus niet mee naar huis.

Ook bij een leaseauto zijn deze regels van kracht

Veel bedrijven zetten ook leaseauto’s in voor hun werkzaamheden en geldt ook voor deze groep auto’s, dat er geen BTW betaalt dient te worden. Weliswaar niet over de aanschafprijs, maar de doorberekende prijs in het leasetarief. Dit maakt het leasen van een auto zo aantrekkelijk voor bedrijven omdat de tarieven relatief laag uitvallen en de leasemaatschappij alle verantwoordelijkheid betreffende het onderhoudt blijft dragen. Bij de aanschaf van een leaseauto gelden er vaak ook nog aantrekkelijke voorwaarden en wordt er ook rekening gehouden met specifieke wensen van de klant.

Voor leaseauto’s waarmee er ook meer dan 500km privé op jaarbasis wordt afgelegd, moet echter ook bijtelling betaald te worden. Omdat het in alle gevallen gaat om de werknemer die de auto mee naar huis krijgt, wordt zo een auto van de zaak dan ook aangeschaft of geleased in samenspraak. Reken namelijk maar uit wat een percentage van 22% bijtelling betekent als aftrekpost op het salaris en moet daarom gekeken worden naar een auto die wel bij het budget van zo een werkgever past.

Een auto van de zaak kan dus voor zowel bedrijfswerkzaamheden alsook privé zaken worden gebruikt en ligt het verschil in de belasting in de vorm van de bijtelling. Voor het bedrijf maakt het niet zoveel verschil uit wat het aantal privé verreden kilometers is omdat de bijtelling betaald moet worden door de werknemer die de auto toegewezen krijgt. Deze regeling geldt ook voor leaseauto’s. Naast vrijstelling van de BTW bij de aanschaf, geldt dat ook voor nagenoeg alle op de auto verrichte werkzaamheden zoals onderhoudt en reparatie. Wie van plan is om de privé auto in te zetten voor het bedrijf, zal weliswaar geen vrijstelling van BTW krijgen, maar mag er per verreden zakelijke kilometer wel een vast bedrag bij de Belastingdienst teruggevorderd worden. Voor een auto van de zaak zijn er dus wel een aantal mogelijkheden beschikbaar en wordt het mogelijk gemaakt voor zelfs de kleinste ondernemer, om over auto voor het verrichten van bedrijfswerkzaamheden te beschikken.