Last Updated: 7:07AM 9/15/2020

<ul><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li><i class="far fa-check"></i> Binnen 1 minuut aangemeld</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li><i class="far fa-check"></i> Makkelijk & Snel</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li><i class="far fa-check"></i> Beste Prijs</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li><i class="far fa-check"></i> Geschikt voor ieder voertuig</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --></ul>

Chiptuning voor je auto? Ontvang Prijsopgaaf

Gratis & Vrijblijvend

<ul><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><svg width="52px" height="51px" viewBox="0 0 52 51" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <g id="Page-1" stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <g id="Final-6-Copy-2" transform="translate(-657.000000, -501.000000)" fill="#FFFFFF"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <g id="Group-3" transform="translate(542.000000, 293.000000)"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <path d="M140.323603,208 L167,208 L167,259 L140.019018,259 C136.841783,259 133.819735,257.6262 131.730782,255.232229 L115.9861,237.188604 C114.716522,235.73365 114.667599,233.579425 115.869816,232.068336 L131.715587,212.151492 C133.802515,209.528394 136.971602,208 140.323603,208 Z" id="Rectangle"></path><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </g><!-- [et_pb_line_break_holder] --></svg><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li>Binnen 24 uur <span style="color: #FFD33A"></span> een offerte</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><svg width="52px" height="51px" viewBox="0 0 52 51" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <g id="Page-1" stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <g id="Final-6-Copy-2" transform="translate(-657.000000, -501.000000)" fill="#FFFFFF"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <g id="Group-3" transform="translate(542.000000, 293.000000)"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <path d="M140.323603,208 L167,208 L167,259 L140.019018,259 C136.841783,259 133.819735,257.6262 131.730782,255.232229 L115.9861,237.188604 C114.716522,235.73365 114.667599,233.579425 115.869816,232.068336 L131.715587,212.151492 C133.802515,209.528394 136.971602,208 140.323603,208 Z" id="Rectangle"></path><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </g><!-- [et_pb_line_break_holder] --></svg><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li>Gratis & Vrijblijvend</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><svg width="52px" height="51px" viewBox="0 0 52 51" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <g id="Page-1" stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <g id="Final-6-Copy-2" transform="translate(-657.000000, -501.000000)" fill="#FFFFFF"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <g id="Group-3" transform="translate(542.000000, 293.000000)"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <path d="M140.323603,208 L167,208 L167,259 L140.019018,259 C136.841783,259 133.819735,257.6262 131.730782,255.232229 L115.9861,237.188604 C114.716522,235.73365 114.667599,233.579425 115.869816,232.068336 L131.715587,212.151492 C133.802515,209.528394 136.971602,208 140.323603,208 Z" id="Rectangle"></path><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </g><!-- [et_pb_line_break_holder] --></svg><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li>Wij werken samen met 100+ garages</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></ul>
<ul><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li><i class="far fa-check"></i> Binnen 1 minuut aangemeld</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li><i class="far fa-check"></i> Makkelijk & Snel</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li><i class="far fa-check"></i> Beste Prijs</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li><i class="far fa-check"></i> Geschikt voor ieder voertuig</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --></ul>

Je zult de vele advertenties zeker ooit tegen zijn gekomen: verbeter de prestaties van jouw auto door middel van chiptuning! In de naam is het woord chip terug te vinden en is dit een verwijzing naar de werkwijze waarbij er veranderingen worden aangebracht in het motormanagement.

Vanaf de jaren 70 is er sprake geweest van een toenemende hoeveelheid elektronica onder de motorkap en worden in moderne motoren alle gegevens verzameld door een reeks van sensoren en wordt alle informatie verwerkt door een computer. Ook de opslag van relevante gegevens vindt op de computer plaats en kan dat alles worden afgelezen door een speciale scan- en computer aan te sluiten.

Net als bij een gewone “huis” computer, kan ook het programma waarop zo een autocomputer draait worden aangepast om een betere prestatie te bewerkstelligen, dit heet chiptuning.

Waarom wordt een auto chippen niet door de fabrikant gedaan?

Het motormanagement wordt door de fabrikant specifiek opgesteld om ervoor te zorgen dat vooral de emissie eisen of het vermogen wel voldoen aan locale en internationale wetten en standaarden. In Europa (dus ook Nederland) is nu al de Euro VI Norm van toepassing en zal het zeker niet hierbij blijven. De autofabrikant moet er dus voor zorgen dat alle auto’s die hij wenst te verkopen op de Europese markt voldoen aan deze norm.chiptuning kenteken check

Het gebeurt echter zelden dat men specifiek voor één markt een aparte motor ontwerpt om de kosten zo laag als mogelijk te houden. Men kiest er dus voor om het motormanagement aan te passen en kan één type motor dus worden gebruikt in auto’s die worden verkocht van het Verre Oosten tot aan Europa. Het motormanagement wordt dus gewoon aangepast aan de gangbare wetgeving en ontvangt zo een auto dus gelijk een typegoedkeuring (na uiteraard grondig getest te zijn door de daartoe bevoegde instanties).

Aanpassen van het motormanagement aan de regelgeving betekent dus dat er vaker nog genoeg ruimte overblijft om nog wat meer uit de motor te halen, vooral op het gebied van prestaties. De motor kan dus mechanisch gezien nog veel meer presteren, maar wordt dat door de elektronica dus beperkt. Het is in deze “grijze” zone dat de chiptuners dan inkomen en door middel van veranderingen in het motormanagement het beloofde extra vermogen kunnen bewerkstelligen.

Chip tuning is wel niet zo eenvoudig als het klinkt

Waar je bij een computer thuis gewoon de nieuwe of aangepaste software middels een druk op de knop kunt installeren, zal je er bij chiptuning er niet zo gemakkelijk van af komen.De naam stamt nog af uit de tijd dat men daadwerkelijk ertoe over ging om de computerchip welke het motormanagement regelde, te vervangen door een andere uitvoering.

Omdat deze vorm van chiptuning voor een groot aantal auto’s standaard is, zijn de resultaten ook niet altijd naar verwachting. Zo een chiptuning kan je zien als een het plaatsen van een nieuwe chip in een computer zonder daarbij rekening te houden alle softwareprogramma’s die erop zullen moeten draaien. Zo zullen enkele er juist beter op werken terwijl anderen zich niet zo goed gaan kunnen aanpassen.

Door het verwijderen van de originele computerchip uit het managementsysteem van de auto, zal het vaak ook niet meer mogelijk zijn om door middel van een scancomputer de foutencodes af te kunnen lezen. Dit kan vergaande gevolgen hebben in het geval je nog aanspraak maakt op fabrieksgarantie of gewoon wanneer je voor een defect naar de garage gaat.

Hoe werkt een auto chiptunen?

Elke auto verschilt nou eenmaal en is er voor een optimale prestatie een gespecialiseerde aanpak nodig die voor elke auto apart zal zijn. Er wordt tegenwoordig dus steeds minder gedaan aan chiptuning. Nieuwe technieken hebben het mogelijk gemaakt om de veranderingen aan te brengen op dezelfde hardware waarop het motormanagement is geїnstalleerd, maar door dan wel de fabrieksgeleerde software met alle bijhorende parameters aan te passen.

Dit vereist een goede aanpak waarbij er wel erop gelet dient te worden dat er geen schade aan de motor zal optreden. Het motormanagement regelt namelijk de hoeveelheid brandstof die wordt ingespoten, de bijhorende hoeveelheid lucht en ook nog andere factoren zoals het bijhorende toerental. Dit alles vormt een balans en zijn alle componenten van de motor ook hierop afgesteld. Zo zal de temperatuur van een motor waarbij er sprake is van een arm mengsel (relatief te weinig benzine in verhouding tot de aangevoerde lucht) te hoog oplopen en leidden tot blijvende schade.

Auto laten chippen

Bij het “herkaarteren” oftewel “remappen” van het besturingssysteem van de auto wordt die geheel geherprogrammeerd en zorgt deze aanpak ook ervoor dat schade aan de motor er niet meer bij is. Natuurlijk neemt zo een remap wel wat meer tijd in beslag dan het vervangen van de chip omdat er echt naar alle aspecten wordt gekeken. Zo wordt er ook geprobeerd om het managementprogramma weer zodanig te herschrijven dat er ook rekening gehouden wordt met de limitaties van de motor.

Chiptuning kan de verwachte prestaties van een motor wel degelijk verbeteren wanneer het op de juiste wijze wordt uitgevoerd. Vooral wanneer er sprake is van remappen zullen de veranderingen beter afgestemd zijn op de motorspecificaties. Hou er wel altijd rekening mee dat de veranderingen niet drastisch zullen zijn. Wie dat wil van zijn auto zal veel meer dan alleen maar een chiptuning moeten laten verrichten en kom je al gauw op het gebied van een complete verbouwing, zowel mechanisch als elektronisch. Met een chiptuning dien je er ook rekening mee te houden dat je mogelijk de garantie op de auto kunt kwijtraken.