Over de smaak valt er niet te twisten, maar kan er wel voorzichtig gesteld worden, dat er in de loop der tijden binnen de autowereld toch wel een aantal modellen op de markt zijn gebracht, die als objectief lelijk kunnen worden beschouwd. Het blijft echter een punt van discussie over welke met de titel ervan door mag gaan. Wat maakt een auto namelijk zo lelijk? Het kan om een detail gaan die de rest van de auto geen eer aan doet of kan het om een radicaal ontwerp gaan waar het groter publiek nog niet gereed voor is.

Er is steeds sprake van een veranderende trend

De eerste auto’s die zo ontworpen werden, hadden veel weg  van een koets met een motor en werden dus snel door het publiek geaccepteerd. Ook het technisch aspect speelde een rol omdat het nu eenmaal veel eenvoudiger was om zo een auto in elkaar te laten zetten met gebruikmaking van de toen beschikbare technieken, maar ook het vakmanschap. Alles was nog een kwestie van pionierswerk op dat gebied en zien sommige modellen uit die periode er uit om er ronduit van te lachen. De wielen waren vaak rechtstreeks afgeleid van koetsen en was er nauwelijks sprake van een dak of zelfs ruiten. Voor die periode waren het echter voertuigen waar men serieus naar keek en zelfs opvallende prestaties mee kon behalen. Lelijk vond men de auto’s toen niet en zou het wel een tijdlang zo blijven.

Daar kwam pas na de tweede wereldoorlog echt verandering in

De hoekige vormgeving bleef voor het grootste gedeelte gehandhaafd tot na de tweede wereldoorlog. Wat meer rondingen werden goed zichtbaar bij de meeste na oorlogse modellen en is de VW kever daar een goed voorbeeld van. Die werd in het begin ook niet met open armen ontvangen en door sommigen ronduit als lelijk beschouwd. Groot was echter de verbazing toen het tot een regelrecht succes uitliep en er maar niet genoeg van konden worden geproduceerd. Aansluitend aan het verhaal van de Kever, is er die van de 2CV. de originele modellen zagen er nogal “vreemd” uit met maar een enkele koplamp en een grille vervaardigd uit gasbuizen. Toch werd er massaal voor gekozen vanwege de praktische zijde waar haast geen enkele auto tegen kon op dat moment. Lelijk was en is vaak dus een begrip dat niet verward moet worden met de praktische zijde van zo een auto. Daar wordt er vaak door grote groepen de voorkeur aan gegeven. Het kan zelfs voorkomen, dat zo een “lelijk” model juist met opzet zo in elkaar zijn gezet om te zorgen bijvoorbeeld voor extra ruimte in het interieur.

De lelijkste auto is zeker niet aan een bepaald merk gebonden

Zelfs bij de topmerken, zijn er af en toe modellen te vinden waar je de wenkbrauwen  bij gaat fronsen. Vaak blijft het bij concepten, maar gaan enkelen gewoon door naar de productiefase. De fabrikant gaat daarbij uit van de reacties die er vanuit het publiek komen en worden vaak nog tal van aanpassingen verricht. Met het alles nu gereed, kan de auto op de markt worden gebracht, al wordt het nog door velen als lelijk beschouwd. Natuurlijk worden er gaandeweg de productie aanpassingen verricht en kan zo een “lelijke” auto er na een tijd wel heus leuk eruit beginnen te zien. Ook nu wordt de vorm in veel gevallen bepaald aan de hand van praktische en veiligheidsoverwegingen en kan er soms gekozen worden voor een bepaalde vorm die echter een dieperliggende gedachte heeft. Het blijft voor de fabrikant vaak een zware opgave om een juiste combinatie te vinden tussen een accepteerbare vorm bij het publiek en het niet in gedrang laten komen van de primaire aspecten zoals de veiligheid.

Bij bedrijfsvoertuigen speelt de praktische inzet de boventoon

In tegenstelling tot personenauto’s, is men bij het uitkiezen van bedrijfsauto’s meer op zoek naar een vorm die in de praktijk veel voordelen zal opleveren. Zo een lange vierkante bak mag dan misschien wel niet zo fraai ogen, maar het biedt wel de maximale ruimte aan de vracht. De hoekige en op blokken lijkende vrachtwagen en bestelbussen van weleer zijn daar allemaal een goed voorbeeld van. Toch wordt er ook steeds meer aandacht besteedt aan het uiterlijk van ook deze groep van auto’s. Elk bedrijf wil namelijk ook wel komen voorrijden met een representatief uitziende auto. De laatste trend is bedrijfsauto’s die steeds meer kenmerken beginnen te vertonen van personenauto’s en daardoor in het verkeer ook “vriendelijker” ogen.

Om de lelijkste auto aan te kunnen wijzen, zijn er toch wel een aantal factoren die in overweging genomen dienen te worden. Wat vandaag nog als baanbrekend en futuristisch beschouwd wordt, zal in de toekomst misschien wel als een ronduit lelijk concept gezien worden. De tijdsgeest speelt dus ook een grote rol bij geven van de titel van lelijkste auto en zijn ook de meningen verdeeld. In ogen van de ontwerpers is zo een auto zeker wel niet lelijk en zal er altijd kritiek zijn op elk ontwerp. Ook zijn er altijd modellen te vinden die nu eenmaal een specifieke vorm hebben en die haar oorsprong heeft in praktische overwegingen of om veiligheidsredenen.