Om deel te mogen nemen aan het verkeer is een rijbewijs verplicht en biedt het vergaande garanties dat er rekening gehouden zal worden met de verkeersregels en de veiligheid van alle deelnemers aan het verkeer nooit overmatig in gevaar wordt gebracht. Aan het behalen van het rijbewijs worden er dus strenge eisen gesteld en gebeurt dat niet alleen in overstemming met de geldende regels nationaal, maar ook internationaal. Het felbegeerd pasje is dus ook voor menig persoon een bron van hoofdbrekens geweest.

De twee delen hebben elk hun doel

Omdat de te behandelen lesstof nu eenmaal fors is, wordt er een verdeling gemaakt tussen de theorie en praktijk gedeelte. Bij de theorie wordt de nadruk op de vele verkeersborden en regels waarbij het grootste deel van de leerstof uit het hoofd geleerd dient te worden. Geen eenvoudige opgave, maar lukt het voor de meeste studenten wel. Het is echter niet de bedoeling, dat na het theoriegedeelte, de leerstof op de achtergrond zal geraken. Integendeel zal de opgedane kennis nu in de praktijk toegepast moeten worden. Dat is immers de “kroon” op alle moeite die nu eenmaal voorafgaat aan het behalen van het rijbewijs. Voorafgaand aan het praktijkexamen, moet er natuurlijk ook flink geoefend worden en om de benodigde vaardigheden onder de knie te krijgen. Dat gebeurt door een aantal lessen te nemen in het oefenen van niet alleen de rijvaardigheden, maar het kunnen toepassen van de verkeerskennis opgedaan tijdens de theorielessen. Dat kan in de praktijk soms niet meevallen, maar heb je het wel snel onder de knie naarmate er meer lesuren met de auto worden gemaakt.

een tussentoets behoort tot de mogelijkheden

Naarmate je zelfverzekerd de rijlessen aan het volgen bent, kan er een aanvraag bij het CBR worden ingediend voor een tussentijdse toets. de minimum leeftijd is daarbij gesteld op 16,5 jaar en moet de rijschool natuurlijk ook van mening zijn dat je er gereed voor bent. Dat is niet verplicht, maar heeft het niet veel nut om een tussentoets te maken wanneer je nog een lange weg te gaan hebt. Wie echter al gereed gevonden is door de rijschool om zo een tussentoets aan te vragen, heeft er wel veel voordeel aan. Ten eerst is het een aanrader voor zij over examenvrees beschikken om deze toets een groot deel van de spanning eraf haalt. Ook ben je zo helemaal voorbereidt op het echte examen. Dit komt omdat de tussentoets ook onder het toezicht plaats vindt van een CBR instructeur, net als bij het examen dus. De rijonderdelen waar er op gelet zal worden, zijn ook hetzelfde en geeft de instructeur altijd de nodige instructies. Wie goed presteert tijdens de tussentoets, kan zelfs vrijstellingen krijgen voor het examen! Dat is nog altijd mooi meegenomen en verhoogd de kans dat je het examen in één keer zal halen. De tussen toets duurt trouwens totaal zo een 55 minuten en is duurt daarmee even lang als het examen. 35 minuten zijn gereserveerd voor de rit zelf terwijl de rest van de tijd besteedt wordt aan vragen over de auto, algemene verkeerskennis, etc.

Tijdens het examen worden 7 onderdelen getoetst

Omdat het verkeer nu eenmaal zo complex in elkaar zit, wordt er een onderverdeling gemaakt in 7 onderdelen. Zo wordt gekeken naar de wijze waarop je de auto beheerst, jouw algemeen rijgedrag en de mate waarop je de regels in het verkeer toepast, vooral bij kruisingen en rotondes. Daar let men dus streng op, maar biedt dat ook gelijk de zekerheid dat na het behalen van het rijbewijs, er op een veilige wijze deelgenomen zal worden aan het verkeer. De uitslag krijg je trouwens gelijk te horen bij terugkomst. Indien je het examen niet hebt gehaald, wordt het duidelijk aangegeven waar je de fout in bent gegaan. Dat advies kan dan meegenomen worden voor het opnieuw afleggen van het examen. Bij de normale procedure moet er minimaal twee weken worden gewacht, maar kan dat tot 6 weken duren wanneer tijdens het examen gebleken is, dat de leerling fouten heeft begaan die niet door de beugel kunnen. Denk bijvoorbeeld aan het rijden door een rood licht of het invoegen zonder goed op het verkeer te letten. Na het behalen van het examen, kan het rijbewijs de volgende dag worden aangevraagd. Let er wel op, dat je nog niet plaats mag nemen achter het stuur omdat je anders zeker een fikse boete opgelegd zal krijgen.

Het gaat er dus niet zo heftig aan toe bij het praktijkexamen en wordt er zelfs de mogelijkheid geboden om een tussentoets te maken. Die is inhoudelijk hetzelfde als het examen en biedt de leerling de mogelijkheid om alvast te wennen aan de verschillende onderdelen. Bij een goed resultaat kan er zelfs vrijstelling verleend worden voor bepaalde examenonderdelen. Het examen zelf wordt ook uitgevoerd onder het toezicht van een CBR instructeur en mag ook jouw eigen rijinstructeur mee. Na het behalen mag je de volgende dag het rijbewijs aanvragen en mag het examen opnieuw na twee weken worden afgelegd.