Verkeersboetes, men praat er het liefst niet over en komt het zeker niet vaak voor dat men het briefje zonder bezwaar in ontvangst neemt. Er hangt een nogal pittig prijskaartje aan de meeste boetes en doet men er alles aan om de betaling te vermijden. Legaal dan wel, omdat je anders wel vroeg of laat tegen de lamp zal lopen. Zo een boete is natuurlijk niet in het leven geroepen om het leven van verkeersdeelnemers zuur te maken, maar is zo een boete het gevolg van het naleven van een verkeersregel. In een goed geordend land verloopt alles nou eenmaal volgens regels en hoort het verkeer daar zeker ook bij. Ons land staat wereldwijd bekend om haar goed onderhouden infrastructuur, maar ook de verkeersveiligheid op de wegen. (Helaas) is er daar ook een relatief strenge boete structuur aan verbonden.

Een boete krijg je ook niet zomaar opgelegd

De strenge wetgeving die er voor zorgt dat de boetes goed onderbouwt zijn en niet zomaar uitgeschreven kunnen worden, zorgt er ook voor dat men zich op zo een manier ook zal gaan houden aan de verschillende regels in het verkeer. In een geordende samenleving moet er namelijk niet allen wet- en regelgeving zijn, maar ook manieren om bij verzuim op het naleven erop de nodige sancties te mogen treffen. Er staat daarom ook duidelijk omschreven op welke overtredingen er boetes mogen worden opgelegd en is de hoogte van het bedrag vastgesteld. Een uitzondering hierop wordt wel gevormd door OM-feiten en zal de hoogte van het bedrag door het Openbaar Ministerie worden bepaald. Dit betekent dat de hoogte van de boete kan variëren en wordt daarbij ook gekeken naar andere factoren die van toepassing zijn zoals de leeftijd van de bestuurder en de frequentie waarmee die overtredingen begaat.

De meest voorkomende boete is voor te hard rijden

Hard rijden is een van de meest begaande overtredingen en kan dit gedrag voor wegsituaties zorgen die het overig verkeer in ernstig gevaar zal brengen. Hardrijden wordt niet over een kam geschoren en wordt de hoogte van zo een boete bepaald door het verschil met het toegestane maximum en de situatie/plaats waar dat gebeurde. Binnen de bebouwde kom zal je dus het meest betalen en wordt dat nog meer wanneer de overtreding begaan is bij wegwerkzaamheden. Bij deze werkzaamheden bevinden personen zich namelijk op of in de directe omgeving van het wegdek en kan een ongeluk als gevolg van te hard rijden gelijk mensenlevens kosten. Buiten de bebouwde kom zijn de boetes het laagste, maar is het verschil marginaal te noemen. Opmerkelijk is het wel dat de boete pas van toepassing is bij een verschil met meer dan 3km/u en komt dit om te compenseren voor verschillen in de snelheidsmeters en apparatuur gebruikt door de politie. Het is daarom ook moeilijk om in beroep te gaan tegen de politie in het geval van een bekeuring voor te hard rijden.

Ook door rood rijden komt vaak voor

Even extra het gaspedaal indrukken wanneer je het stoplicht op oranje ziet springen is zeker niet de juiste manier om je te gedragen bij een kruispunt, maar gebeurt dit helaas toch maar al te vaak. Voordat je de kruising wel helemaal voorbij bent gereden is het licht al dan op rood gesprongen en hangt jou een zware boete boven het hoofd wanneer je daarop betrapt wordt.

Zo een boete bedraagt 230 euro en zal de betaling eveneens moeten geschieden na ontvangst van het incassoformulier in de post. Voor het versturen zorgt het Centraal Justitieel Incassobureau en brengen die ook gelijk 9 euro aan administratiekosten in rekening. Indien je van plan bent om in beroep te gaan tegen de opgelegde boete zal je wel eerst aan alle betalingen moeten hebben voldaan. Doe je dit niet, dan zullen er extra kosten in rekening worden gebracht.

Een boete rijden zonder rijbewijs is natuurlijk wel iets waar je zeker niet tegen in beroep zult gaan omdat het Openbaar Ministerie al bij voorbaat tijdens het uitvoeren van de Bezwaartest zal laten blijken dat er voor deze overtreding absoluut geen excuses mogelijk zijn. De hoogte van de boete is echter niet vastgesteld en zal het aan de Officier van Justitie liggen in hoeverre het bedrag zal oplopen. De hoogte zal afhangen van de omstandigheden waaronder de overtreding heeft plaatsgevonden.

Niet altijd is beroep tegen een boete mogelijk

Om te voorkomen dat men ten onrechte boetes opgelegd kan krijgen en om ook eens van beide kanten het verhaal aan te horen, is het altijd mogelijk om bezwaar aan te tekenen bij het Openbaar Ministerie. Om vooraf al een zekere mate van selectie te maken over de vele bezwaren die er worden ingediend, wordt het aanbevolen om eerst een bezwaartest te maken. Door deze test uit te voeren weet je gelijk wat jouw kansen zijn op goedkeuring door het OM. Zelfs indien deze instantie de boete goedkeurt kan er nog altijd in beroep worden gegaan bij de Kantonrechter. Het is wel belangrijk dat je de Bezwaartest uitvoert om niet al jouw moeite te verspillen voor het aanvechten van een boete waar je in principe gewoon niet omheen kunt.

Betaal je boetes dus altijd op tijd en voorkom zo ook bijkomende kosten. Ook indien je van plan bent in beroep te gaan tegen de opgelegde boete zal er eerst aan de betalingen moeten zijn voldaan. De mogelijkheden om bij het OM bezwaar aan te tekenen kunnen met een Bezwaartest worden getoetst. Eventueel kan er ook nog naar de Kantonrechter worden gestapt wanneer je ook niet eens bent met het besluit van de OM.