Voordat je kunt oefenen met verkeersborden is het zaak dat je de verkeersborden leert kennen. Je kunt de verkeersborden leren door lessen hiervoor te volgen. Met behulp van het CBR, centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen, kun je nagaan welke rijscholen bevoegd zijn les te geven. Los van jezelf inschrijven bij een bevoegde rijschool heb je de informatie nodig over de verkeersborden. Deze kun je krijgen door een verkeersboekje aan te schaffen en daaruit de verkeersborden te leren. Of, je kiest ervoor om de verkeersborden online te leren via een erkende website. Het is van belang dat het verkeersboekje of de website recente informatie heeft omtrent alle verkeersborden. Dit omdat betreffende het verkeer er steeds wijzigingen plaatsvinden. Als je de lessen gevolgd hebt en de recentste informatie hebt over de verkeersborden, kun je ze gaan oefenen. Maar, hoe doe je dat dan?

Oefen eerst met de betekenis van de verkeersborden

Leer de betekenis van de verkeersborden uit je verkeersboekje of online via een website. Als je dit gedaan hebt en er zeker van bent dat je het kent, kun je gaan oefenen. Er zijn verschillende websites die je de onlinemogelijkheid bieden om gratis de betekenis van de verkeersborden te oefenen. Met zo een verkeersborden quiz kun je eenvoudig nagaan wat je niveau is betreffende de betekenis van verkeersborden. Aan de hand van het eindresultaat van de quiz weet je wat je sterke en zwakke punten zijn. Je kunt dan verder gaan met het leren van de diverse betekenissen. Zo bereid je je steeds beter voor op het echte examen. De verschillende websites die gratis oefeningen aanbieden hebben elk een eigen opzet. Ga na welke opzet voor jou het meest overzichtelijke is zodat je er baadt bij hebt. Om de betekenissen van de verkeersborden zo goed als mogelijk te leren en te kennen. Zodat het theorie-examen een fluitje van een cent voor je is.

Oefen met de kleur, de vorm en het teken

Een aanzienlijk aantal van onze verkeersborden lijken sprekend op elkaar. Dit komt vanwege de kleur en de vorm. Maar ze zijn toch niet hetzelfde. Ten aanzien hiervan is er een onderverdeling van onze verkeersborden gemaakt in 5 groepen. Deze onderverdeling heeft te maken met de kleur en de vorm van de verkeersborden. Zo zijn er de “je mag hier niet…borden” die een ronde vorm hebben en een rode rand. Verder hebben we de “je moet hier…borden” ook met een ronde vorm maar met een blauwe kleur. En dan hebben we de “pas op…borden” met een driehoekige vorm waarvan de punt naar boven wijst met een rode rand. Tevens zijn er de “kijk hier is…borden” met een vierkantige of rechthoekige vorm en een blauwe kleur. Als laatst zijn er de voorrangsborden nog die geen vaste vorm of vaste kleur hebben. Een verkeersborden test op basis hiervan zorgt ervoor dat je niet verward raakt met verkeersborden die sterk op elkaar lijken. En kun je ze ook vol zelfvertrouwen gemakkelijk uit elkaar houden tijdens het theorie-examen.

Leer en oefen de series

Wat je ook kunt doen om de stof van de verkeersborden te beheersen, is oefenen met de series. Nederlandse verkeersborden zijn namelijk onderverdeeld in series van letter A tot en met letter L. Elke serie aan verkeersborden heeft te maken met een ander onderwerp qua verkeersregels. Zo zijn bijvoorbeeld de A-serie verkeersborden snelheidsborden. De B-serie heeft te maken met voorrangssituaties. Met de C-serie borden leer je de geslotenverklaring borden. De D-serie borden geven de rijrichting aan. Met behulp van de E-serie borden leer je de parkeer verkeersborden kennen. De F-serie verkeersborden zijn de gebods- en verbodsborden. De G-serie borden vormen de gebiedsborden. De H-serie zijn de plaatsnaamborden, de J-serie waarschuwingsborden en tenslotte de L-serie borden die fungeren als informatie verkeersborden. De informatie over de series kun je online aantreffen op verschillende websites en met een verkeersborden oefenen quiz kun je jezelf toetsen.

Alles bij elkaar genomen is het van belang de betekenissen van de verschillende verkeersborden te kennen. Het zijn er veel en je zult ze uit het hoofd moeten kennen voor het theorie-examen. Een hele klus maar beslist niet onmogelijk. Na je ingeschreven te hebben bij een door het CBR erkende rijschool kun je de lessen volgen. Eenmaal gevolgd kun je gaan oefenen. Het oefenen kun je op verschillende websites online, gratis en vrijblijvend doen. Je kunt oefenen met de betekenissen van de verschillende verkeersborden. Je zult wel hebben opgemerkt bij het oefenen dat een aardig aantal verkeersborden veel op elkaar lijken. Online kun je het oefenen dan ook richten op het verschil tussen de borden qua kleur, vorm en teken. Zo voorkom je verwarring voor jezelf op het theorie-examen. Oefen verder ook met de onderverdeling van de Nederlandse verkeersborden ten aanzien van de series. Zo kun je oefenen met de verkeersborden per groep. Het gaat erom dat je zo goed mogelijk voorbereid bent voor het theorie-examen en deze uiteraard met succes behaald.