Voor het behalen van jouw rijbewijs moet je alle verkeersborden van jouw land herkennen en kennen. Bij het theorie-examen zullen vragen over de verkeersborden in Nederland zeer zeker gesteld worden. Ongeacht het voertuig waarvoor je het rijbewijs wilt halen. Dat is niet heel vreemd want los van de verkeerslichten en wegmarkeringen, is ons verkeer geregeld middels de verschillende verkeersborden. Dus zal jouw kennis betreffende de verkeersborden ook getoetst worden. In de praktijk, en dus in het verkeer, kun je niet opnieuw gaan bladeren in je verkeersboekje. Of op je smartphone gaan kijken wat de verkeersborden weer betekenen terwijl je achter het stuur zit. Je zult moeten weten wat te doen bij de verschillende verkeersborden. En dat ga je zeker in staat zijn te doen indien je de verkeersborden goed bestudeert. Het zijn er best veel, het totaalaantal verkeersborden in ons land. Hoe pak je het dus aan? Wat kun je doen om het kennen van de verkeersborden te vergemakkelijken?

Belangrijkste verkeersborden

Uiteindelijk dien je elk verkeersbord te kennen. Wat je ook kunt doen om het gemakkelijker voor jezelf te maken, is het achterhalen welke de belangrijkste verkeersborden zijn. Via diverse websites is er trouwens reeds een verdeling voor je gemaakt ten aanzien van de voornaamste verkeersborden in Nederland. Deze groep verkeersborden zul je vaker tegenkomen in het verkeer. Aan de hand van dit verkeersborden overzicht heb je dan reeds een aardig deel van de stof getackeld. Je kunt je dan eerst focussen op deze groep verkeersborden alvorens over te gaan op een volgende groep. Raak dus niet ontmoedigd door het totaalaantal verkeersborden dat je moet kennen. Pak het per groep aan.

Typen verkeersborden

Er zijn verschillende typen verkeersborden. Nederland heeft ongeveer 200 verschillende typen verkeersborden. Hoe zijn deze allemaal onderverdeeld? Het grootste deel van onze verkeersborden zijn verdeeld in series. De series zijn aangeduid met letters en zo hebben de verkeersborden vallende onder letter A te maken met de snelheid. Verkeersborden die onder serie B vallen betreffen voorrang. Verkeersborden uit serie C gaan over geslotenverklaring. Serie D verkeersborden worden gebruikt ten aanzien van de rijrichting. De E serie verkeersborden regelen het parkeren. De F serie verkeersborden organiseren de geboden en de verboden. Daarna volgen de G borden die handelen over de verkeersregels. Vervolgens hebben we de H-verkeersborden die plaatsnamen aangeven. Verder functioneren de J-verkeersborden als waarschuwingsborden. De K-borden zorgen voor de bewijzering van wegen. De L-verkeersborden voorzien je van informatie. En zo zijn er nog een aantal series. Op basis hiervan kun je ook het bestuderen van de borden eenvoudiger maken voor je zelf.

Verkeersborden die op elkaar lijken

Vele verkeersborden lijken op elkaar en dat kan voor verwarring zorgen. Ten aanzien hiervan kun je een onderscheid maken tussen 5 groepen van verkeersborden. De eerste groep wordt gevormd door de “je mag hier niet…borden”. Deze zijn rond en hebben een rode rand. Daarna zijn er de “je moet hier…borden” die rond zijn en een blauwe kleur hebben. Verder zijn er de “pas op…borden” met een rode rand en een driehoekige vorm met de punt naar boven. Tevens zijn er de “kijk hier is…borden” die vierkantig of rechthoekig zijn met een blauwe kleur. Tenslotte zijn er nog de voorrangsborden en die hebben geen vaste vorm of vaste kleur. Hou deze onderverdeling ook in gedachte zodat je niet in de war raakt bij het zien van verkeersborden die veel op elkaar lijken.

Het teken op de verkeersborden

Onze verkeersborden zijn op allerlei manier onderverdeeld in groepen. Op basis van deze verschillende onderverdelingen kun je het bestuderen van de verkeersborden simpeler maken voor je zelf. Echter, los van alle onderverdelingen zijn de tekens op de verkeersborden ook nog van belang. Want met de kleur en vorm ben je er nog niet. Met de tekens erbij zijn de verkeersborden compleet. De kleur, het teken en de vorm geven aan jou gezamenlijk de verkeersborden betekenis. En dat zegt jou uiteindelijk welke handeling te plegen in het verkeer.

Tenslotte kunnen wij heden ten dage niet meer leven zonder onze verkeersborden in het verkeer. Afgezien van de verkeerslichten en wegmarkeringen natuurlijk. Het zijn er heel wat om te kennen maar als je het eenmaal kent en de kennis in de praktijk brengt, onthoud je het automatisch voor altijd. Wijzigingen kunnen zich altijd voordoen en daarmee moet je natuurlijk rekening houden. Als je een verkeersboekje wilt kopen, moet je er daarom op letten een recent boekje aan te schaffen. Er is veel informatie gemakkelijk, snel en kosteloos ook online te vinden. Dus kun je jezelf op de hoogte houden van deze wijzigingen. Verder kunnen sommige verkeersborden voor verwarring zorgen omdat ze veel op elkaar lijken. Belangrijk is dat je goed let op de kleur, het teken en de vorm. Je hebt alle drie nodig om de verkeersborden te kunnen herkennen. En dan kun je veilig deelnemen aan het verkeer.