Kleine zelfstandigen zijn binnen het bedrijfsleven extra kwetsbaar omdat ze er financieel niet zo sterk bijstaan. Het is dus wel verstandig om geen kansen te nemen en een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Speciaal voor deze doelgroep, bieden de verzekeringsmaatschappijen scherpe tarieven.  Deze zijn wel te betalen door een ZZP’er en mag dus zeker niet over het hoofd worden gezien. Er wordt voor een efficiënte dienstverlening, ook een onderscheidt gemaakt tussen de verschillende taken die er door een ZZP’er uitgevoerd kunnen worden.

Bescherm het privé vermogen

Geen prettige gedachte, maar daarom juist het overdenken waard: bij het indienen van een schadeclaim bij een ZZP’er, kan er ook een beroep worden gedaan op het privé vermogen. Dat kan wel nare gevolgen hebben wanneer er geen aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten. Bij het uitblijven van een vergoeding, kan de benadeelde partij ook wel een schadeclaim indienen. Zo ver komt het echter niet met een aansprakelijkheidsverzekering. Het andere voordeel van zo een verzekering is, dat het speciaal op maat gesneden is voor een aantal doelgroepen. Dat betekent dat het risico nooit te hoog of juist te laag is geschat en de aangeboden dekkingen in de meeste gevallen wel voldoende zullen zijn. Ook het premiebedrag zal een weerspiegeling zijn van de beoogde doelgroep.

Naast dus ingedekt te zijn voor zulke gevallen van schadevergoeding is er nog een bijkomend voordeel van zo een verzekering. De klanten willen namelijk voor de aanvang van de werkzaamheden wel de garantie hebben, dat schade veroorzaakt tijdens de werkzaamheden, wel zal worden vergoed. Door aan te tonen dat het bedrijf verzekerd is, wordt dat zorgpunt dus verwijderd. Het komt trouwens professioneel over wanneer het bedrijf op zo een wijze verzekerd is en geeft dat een zelfvertrouwen weer.

Als ZZP’er zijn er dus een aantal voordelen verbonden aan het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering. Het is belangrijk om de juiste adviezen op te vragen en zo een verzekering af te sluiten die voor bedoelde bedrijfscategorie de hoogste dekking zal bieden.

3 voordelen van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Dat een verzekering niet  mag ontbreken  bij het voeren van een gedegen bedrijfsvoering, valt niet te betwijfelen. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering mag dan niet verplicht  zijn, het biedt wel  een  aantal voordelen. Het is daarom niet vreemd dat er steeds vaker voor wordt gekozen, of het nu om een ZZP’ER gaat of een groter bedrijf. Onderstaande 3 voordelen gelden echter voor elk bedrijf:

1) scherm het privé vermogen af. Dat kan anders aangesproken worden wanneer er tijdens het uitvoeren van werkzaamheden,  schade verricht wordt aan derden. Ook in gevallen van letsel wordt de schade vergoed. In het laatste geval kunnen de kosten flink oplopen en worden er vaak ook nog schadeclaims ingediend. De verzekeringsmaatschappijen zullen dat alles wel afhandelen en loopt de bedrijfsvoering nooit gevaar.

2) de verzekering wordt op maat vastgesteld. Er is geen sprake van een algemene regeling, maar zijn de voorwaarden berekend voor een aantal verschillende  bedrijfsgroepen. Zo wordt ook de premie berekend aan de hand van het risico dat aan de bedrijfsactiviteiten is gekoppeld, maar wordt er ook gekeken naar de omzet van het bedrijf. Het eindresultaat is te merken aan de hoogte van de premie en die van de dekking. Met de juiste balans berekent, wordt er nooit meer aan premie betaald dan nodig is.

3) de klant weet het ook te waarderen. Ook zo een punt waar men vaak niet bij stilstaat, maar niet minder belangrijk is. Het is immers de klant die het bedrijf in stand houdt en mag de klant dus nooit twijfels hebben over de dienstverlening. Door aan te tonen dat het bedrijf verzekerd is, wordt aangetoond dat de klant altijd zonder enig probleem vergoed zal worden wanneer er sprake is van schade of letsel.

Het afsluiten van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering mag dus niet langer op zich laten wachten. De premie valt daarbij verrassend laag uit en is het mogelijk het eigen risico af te kopen door een wat hogere premie te betalen.

Bron: www.bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.nl