Niet een ieder staat stil bij wat het allemaal gaat kosten om een inboedel volledig te vervangen. Niemand weet wanneer er schade als gevolg van bijvoorbeeld brand kan ontstaan, daarom is het belangrijk als er tijdig wordt ingegrepen. Dit artikel geeft aan waarom een inboedelverzekering nodig is.

Waarom is een inboedelverzekering nodig?

De inboedelverzekering is niet verplicht maar wel noodzakelijk. Het is beter als er vooraf maatregelen worden getroffen want, niemand is er blij mee als er veel neergeteld moet worden voor het herstellen van inboedel. De inboedelverzekering  is nodig omdat u middels deze verzekering  gedekt bent tegen schade die kan ontstaan als gevolg van weersomstandigheden, brand of vandalisme. Ook schade door eigen schuld wordt gedekt door de verzekering. Tot inboedel wordt gerekend: alle roerende goederen die zich in een huis  bevinden. Voor het afsluiten van een inboedelverzekering kun je zelf een inschatting maken van de waarde van jouw Inboedel. Voor een betere indicatie wordt een inboedelwaardemeter gebruikt. Door de inboedel waarde uit te rekenen weet  u precies welk bedrag u aan premie gaat betalen.

Wanneer keert de inboedelverzekering uit?

De inboedelverzekeringen vallen onder de brandverzekeringen, alleen is de dekking veel ruimer.  Naast de dekking tegen brand, weersomstandigheden en vandalisme biedt de verzekering ook dekking voor schade oorzaken als: schade aan in de inhoudt van bijvoorbeeld vriezer of koelkast als gevolg van stroomuitval. Een inboedelverzekering heeft periodiek aandacht nodig. Dit om te voorkomen dat het verzekerd bedrag te laag is. Vandaar dat wijzigingen  van inboedel  tijdig doorgegeven moeten worden.

Tot slot

Een ongeluk schuilt in een klein hoekje dus niemand weet wanneer er iets gaat gebeuren. Vooral niet in het huis waarin u woont of eigenaar van bent. Het is daarom handig, een verzekering af te sluiten voor inboedel. Een inboedelverzekering bied dekking tegen beschadigingen aan roerende goederen waardoor de kosten voor het herstellen van inboedel niet uit eigen zak hoeven te komen.