Last Updated: 23:23PM 4/25/2020

Je auto verkopen aan de sloop, is iets dat velen niet zien zitten en komt dat mede door de vele onzekerheden die eraan lijken te kleven. Het lijkt het haast onmogelijk om er een goede prijs voor te krijgen en blijft de auto ook lang zitten zonder dat er zich een belangstellende voor aanmeldt. Dat kan echter allemaal wel anders aflopen wanneer er op een objectieve manier achter de waarde gekomen wordt en daarmee gericht de verkoop aangepakt zal worden. Omdat elke sloopauto nu zijn eigen ‘verhaal’ heeft, is er geen standaardberekeningsmethode.

Veel hangt af van de staat van het voertuig

Het begrip sloopauto is er wel eentje die vanuit een breed perspectief bekeken kan worden. Zo kan de auto in kwestie maar over wat kleine mankementen beschikken en is reparatie goed mogelijk. Er zijn dan weer sloopauto’s die zwaar beschadigt zijn en er dus werkelijk niet veel rest dan de sloop. Geen enkele sloopauto is trouwens gelijk aan elkaar en is het daarom niet zo verstandig om de waarde met elkaar te vergelijken, ook al gaat het om dezelfde model en bouwjaar. Door de waardebepaling over te laten aan de verschillende opkopers, hoeft er niet zelf gekeken te worden naar alles van waarde aan zo een sloopauto. Wie het toch wil wagen, zal er nogal wat tijd aan moeten besteden. Het begint met het opstellen van een lijst die alle componenten van de auto bevat waar er waarde aan kan worden ontleent. Om het eenvoudiger te maken, kan de lijst beperkt blijven tot de meest waardevolle delen. Als eigenaar van de auto weet je daar meer van af en moet vervolgens geïnformeerd worden naar de waarde bij Auto naar de sloop. Optellen daarna van alle waardes en krijg je zo een uitgangswaarde voor de sloopauto.

Het hangt er dus allemaal van af, voor welke methode er gekozen zal worden voor de bepaling van de waarde sloopauto en kiest men uiteraard voor het grootste gemak. Dat komt in de praktijk wel neer op het opvragen van een bod aan de verschillende opkopers en krijgt men zo wel een goed idee van de marktwaarde van zo een sloopauto.