Last Updated: 0:00AM 4/26/2020

Dat een auto verzekerd moet zijn wanneer je ermee deel wilt nemen aan het verkeer weet een ieder zo langzamerhand wel. De verzekering dekt het risico in om financieel verantwoordelijk te worden gehouden wanneer jij bij een ongeluk de veroorzaker bent en er sprake is van materiёle schade of erger nog persoonlijk letsel. Met een verzekering op zak wordt de schade in de meeste gevallen wel volledig gedekt. Maar hoe zit het dan met de verzekering van een huurauto? Die staat immers niet op jouw naam terwijl jij wel de bestuurder ervan bent en dus verantwoordelijk bent voor alles wat er daaruit mag voortvloeien.

Wat zijn de voorwaarden van de maatschappij

Er zijn bij het huren van elke auto natuurlijk voorwaarden waar jij je aan zal moeten houden. Deze bepalen ook in grote mate de verzekering(en) die je zult moeten afsluiten. Bij het huren van een auto zal je zeker ook standaard een verzekeringspakket meekrijgen, maar verschilt dat per maatschappij. Hou er namelijk rekening mee dat het hoofddoel van dit standaardpakket aan verzekeringen is om schade aan het voertuig of dat van anderen te kunnen dekken en je weleens voor onvoorziene omstandigheden kan komen te staan. Schade aan het voertuig dat door jou toedoen is veroorzaakt en die niet door de verzekering zal worden gedekt moet in principe uit eigen zak worden betaald. Het is dus belangrijk voor het afsluiten even de voorwaarden goed door te nemen en bij onduidelijkheden te vragen naar de nodige uitleg. Hiertoe is het bedrijf verplicht en is het altijd goed om de voorwaarden eerst online te lezen en niet haastig vanachter de balie.

Hoe groot is het eigen risico?

Met een standaard WA-dekking of zelfs een volledig casco verzekering is er altijd nog een eigen risico dat betaald gaat moeten worden in het geval jij de veroorzaker bent. Dit bedrag kan behoorlijk oplopen en zijn er wel mogelijkheden om ook het eigen risico af te kopen. Zo bieden sommige autoverhuurbedrijven een afkoopregeling aan waarbij de huurtarieven hoger komen te liggen. Bekijk deze optie wel, omdat jet eigen risico soms fors kan bedragen en het bedrag een zware financiële last op jou zal leggen. Bereken eerste wel het totaalbedrag dat je zult betalen aan de afkoop en bekijk andere opties wanneer die hoog mag uitvallen. Soms is het namelijk ook mogelijk om een aparte verzekering af te sluiten en zorgt deze ervoor dat in het geval van een ongeluk het eigen risico door de verzekeringsmaatschappij zal worden betaald. Grote verhuurbedrijven waar alle betalingen middels een creditcard verlopen hebben ook regelingen met de creditcardverstrekkers dat je automatisch in aanmerking komt voor een eigen risico verzekering bij betaling.

Soms zijn aanvullende verzekeringen nodig

Niet altijd wordt er een casco verzekering aangeboden bij het huren van een auto en dien jij je even wel bewust ervan te zijn wat de gevolgen ervan kunnen zijn. Een standaard WA verzekering dekt namelijk alleen de schade veroorzaakt wanneer jij de benadeelde bent en wordt niets vergoed wanneer jij het ongeluk hebt veroorzaakt. Omdat de huurauto niet jouw eigendom is zal de maatschappij dus alle schade op jou verhalen en kan die fors oplopen. Door aanvullend een casco verzekering af te sluiten zorg je er ook voor dat schade veroorzaakt door bijvoorbeeld hagel of water ook vergoed gaat worden door de verzekeringsmaatschappij. Er zijn zelfs bij een casco verzekering gevallen van schade die niet gedekt zullen worden, maar waar het verhuurbedrijf je zeker wel voor gaat laten betalen. Neem de voorwaarden dus altijd goed door en hou er rekening mee dat een volledig casco verzekering dus zeker geen garantie biedt voor schade veroorzaakt door roekeloos rijden.

Een ander punt waar je zeker bij het afsluiten van de huurovereenkomst of casco verzekering naar zal moeten vragen is de diefstalverzekering. Die is lang niet altijd opgenomen in de huurovereenkomst en soms ook niet in de casco verzekering. Indien de diefstalverzekering ontbreekt, is het wel een goed idee om die apart af te sluiten. Er worden echter hiertoe wel voorwaarden gesteld door de verzekeringsmaatschappij, zoals de aanwezigheid van een alarmsysteem en zal bij het ontbreken van ervan de premie wel wat hoger komen te liggen. Investeer desondanks toch in een diefstalverzekering omdat je anders door het verhuurbedrijf gedwongen kan worden de waarde van de auto te vergoeden. Het gaat immers om hun auto die gestolen is onder jouw beheer en staat er ook vaker een clausule in de huurovereenkomst die aangeeft dat jij verantwoordelijk zal worden gehouden.

Een ongevallenverzekering is ook de moeite waard

Niet alleen materiele schade wordt er bij een ongeluk veroorzaakt, maar ook letsels veroorzaakt aan jezelf of overige inzittenden. De inzittenden zijn dan wel gedekt bij een WA verzekering, maar kan het dekkingsbedrag soms niet toereikend zijn. In zo een geval zal de verzekeringsmaatschappij waar de ongevallenverzekering is afgesloten inspringen, niet alleen financieel, maar ook met de nodige rechtshulp. Dit kan een grote hulp zijn in gevallen waarbij er ook sprake is van letsel bij de tegenpartij en zij middels een rechtszaak die willen verhalen op jou.

Bij het huren van een auto dien je er dus zeker van te zijn wat de verzekering(en) zijn die bij de huuroverkomst horen. Indien die niet toereikend zijn kan je ervoor kiezen om zelf aanvullende verzekeringen af te sluiten. Let hierbij wel op de verschillende premies die je gaat moeten betalen en probeer een korting te krijgen door alles bij één verzekeringsmaatschappij af te sluiten.

Auto of ander voertuig huren? Start Vergelijking