• RDW Dagwaarde
  • Schadeverleden
  • Correcte kilometerstand
  • APK Keuring

Miskoop voorkomen? gratis kentekencheck!

#1 Kenteken rapport

Zoek kenteken info

europaNL
Zoek resultaten
  • Dagelijks 10.000+ kentekenchecks
  • Beste kentekenrapport
  • Direct inzicht
  • RDW Dagwaarde
  • Schadeverleden
  • Correcte kilometerstand
  • APK Keuring

CD kenteken

Kenteken platen zijn bedoeld om niet alleen in een oogopslag de belangrijkste gegevens van een auto te kunnen opzoeken, maar ook de gebruikersgroep van betreffende auto aan te geven. Zo zie je gelijk aan de platen wanneer het gaat om een bedrijfsauto of bijvoorbeeld een auto van behorend bij het diplomatieke korps. Zulke auto’s zijn te onderscheiden van de rest middels de letters CD die aan het begin van cijfercombinatie staan op de platen. Een CD nummerplaat is ook gewoon geel van kleur, maar schuilt er wel heel bijzondere voorwaarden achter.

Diplomaten kenteken

Binnen elk land geniet het diplomatiek personeel een bijzondere status. Deze is bedoeld om ervoor te zorgen dat er geen incidenten zullen voordoen waarbij de neutraliteit van het personeel in gevaar wordt gebracht en dat ertoe kan leiden dat er zich op hoger niveau (tussen landen) incidenten zullen voordoen met vergaande gevolgen. Zo is het terrein en natuurlijk ook de gebouwen die bij een ambassade horen niet zomaar te betreden door burgers van het gastland, ook wanneer het gaat om de gewapende machten.

Bij het verlaten van de ambassade wordt er uiteraard gebruik gemaakt van auto’s en beschikken die over nagenoeg dezelfde “rechten” als van de ambassade. Het is nodig dat zulke auto’s duidelijk te onderscheiden zijn door vooral wetsdienaren en krijgen ambassade auto’s altijd een speciaal diplomaten kenteken waarin de letters C (corps) en D (diplomatique) voorkomen.

Kenteken met CD

De bijzondere rechten die er worden toegekend aan auto’s met een CD in kenteken zijn verstrekkend en geniet de persoon die zo een auto bestuurd diplomatieke immuniteit. Dit betekent dat zelfs in het geval van overtredingen de politie niet zonder meer tot het stoppen van de auto mag overgaan en het arresteren van de bestuurder pas bij levensbedreigende situaties mag plaatsvinden. Aanhouding van zo en diplomaat is echter de laatste optie die gebruikt mag worden en zal er eerst geprobeerd worden om de autosleutels af te pakken waardoor de persoon niet meer zelf achter het stuur plaats gaat kunnen nemen.

Overigens zal de bestuurder ook moeten aantonen dat hij ook over bepaalde privileges beschikt. Voor deze groep personen wordt er door het Ministerie van Buitenlandse zaken altijd een speciaal identiteits-pasje vervaardigd. Indien na aanhouding blijkt dat de bestuurder geen speciale status geniet, kan er wel tot aanhouding worden overgegaan. Verkeersboetes mogen wel op het kenteken uitgeschreven worden, maar is de ambassade niet verplicht die te betalen. De overtredingen worden wel allemaal bijgehouden zodat de politie over de statistieken beschikt.

Het is niet hoeven te betalen van verkeersboetes zorgt er daarom helaas voor dat auto’s met een CD nummerplaat vaker in de fout gaan. Dit verschilt overigens ook sterk per land die de auto’s vertegenwoordigen.

De CD kentekens worden ook apart geregistreerd

Wie een kentekencheck wil uitvoeren door een CD nummer in te vullen zal geen succes daarmee hebben. In het publiek toegankelijke bestand van de RDW komen deze kentekens namelijk niet voor. Deze maatregel is bedoeld om de afkomst van de kentekenhouder zoveel als mogelijk te beschermen. De politie kan uiteraard wel gewoon alle informatie opvragen aan de hand van het kenteken.

Bij een ongeluk waarbij een auto met CD kenteken bij betrokken is geraakt en die als veroorzaker kan worden aangemerkt loopt het proces van vergoeding heel anders dan we normaal gewend zijn. Zo een diplomaat auto is namelijk niet verzekerd en kan de schade dus niet verhaald worden op een verzekeringsmaatschappij. De vergoeding zou in principe op de ambassade verhaald moeten worden, maar is dat een lang proces die lang niet altijd het gewenst resultaat oplevert. In de meeste gevallen wordt de claim daarom gewoon ingediend bij het Waarborgfonds.

De lokale chauffeur kan wel worden vervolgd voor verkeersmisdrijven ondanks het kenteken met CD

Anders dan bij de diplomaten geniet de chauffeur van Nederlandse afkomst geen immuniteit en kan hij wel degelijk vervolgt worden voor verkeersmisdrijven begaan met de ambassade auto. Alleen materiële autoschade dient door de kentekenhouder vergoedt te worden en is dit ook niet nadrukkelijk in de wet vastgesteld.

Verkeersmisdrijven begaan door een diplomaat die de auto bestuurde zullen in het land van zijn afkomst behandeld moeten worden en zal de berechting ook daar plaats moeten vinden. Dat kan in sommige gevallen dus wel heel vreemd lopen omdat de strafmaat voor verkeersmisdrijven veel verschilt per land.

Wie een auto met CD nummerplatat rond ziet rijden dient er rekening mee te houden dat er vergaande privileges aan verbonden zijn. Dit is allemaal bedoeld om de diplomatieke onschendbaarheid te waarborgen. De bestuurder van de auto geniet echter niet automatisch van de speciale status van de auto en moet hij duidelijk aantonen over de geldige stukken te beschikken waarin duidelijk aangegeven is dat er sprake is van een diplomaat.

Een lokaal (Nederlands) personeelslid die met de auto op weg was en een ongeluk veroorzaakt zal dus wel aansprakelijk worden gesteld voor gepleegde verkeersmisdrijven.

Zoek kenteken info

europaNL
Zoek resultaten
Meer likes op Instagram

Meer likes op Instagram

Het verkrijgen van likes op Instagram is niet alleen een teken van waardering voor je content, maar ook een sleutel tot het vergroten van je zichtbaarheid en betrokkenheid op het platform. Met de juiste strategieën en aanpak kun je je Instagram-presence een boost...