Zeker in tijden dat de gevolgen van de uitstoot van schadelijke stoffen algemeen bekend zijn, wordt er vanuit de overheid veel aan gedaan om ook autorijders te dwingen ecologische inzage te verlenen in de zuinigheid van hun auto. Ecologische auto’s zijn minder schadelijk voor het milieu. De hoeveelheid en het soort energie dat je met jouw auto verbruikt, kun je aan het energielabel af zien waarvan iedere auto in Nederland wordt voorzien. Wil je weten in wat voor een klasse je rijdt met jouw auto qua zuinigheid? Dan kun je hiervoor het energielabel raadplegen wat autofabrikanten tegenwoordig verplicht zijn aan de auto toe te voegen. Aan de hand van dit energielabel kun je het brandstofverbruik in liters per honderd kilometer te weten komen maar ook de koolstofdioxide uitstoot in gram per kilometer.

In welke klasse van zuinigheid rijd je met jouw auto?

Er zijn verschillende zaken die bepalen in welke klasse jouw auto ingedeeld gaat worden qua energieverbruik en zuinigheid. Bij de fabricage van de auto wordt er gekeken naar deze maatstaven die de zuinigheid van een auto bepalen. Door actief mee te werken aan de bouw van auto’s die goed zijn voor het milieu en zo min mogelijk schadelijke elementen produceren, draagt iedereen zijn steentje bij aan het milieu. Het energielabel kan geraadpleegd worden om de onderlinge verschillen tussen auto’s te bekijken op het gebied van de relatieve zuinigheid. Als je in de A klasse rijdt dan rijd je relatief zuinig omdat A de meest zuinige klasse is. In de laagste klasse, en dus de minst zuinige klasse, rijden de auto’s die in de G-klasse rijden.

energielabel van auto

Word ervan bewust wat je met jouw auto aan energie verbruikt

Ook kun je op het energielabel gewaar worden wat de brandstofsoort is die jouw auto verbruikt. Overigens kan een lage koolstofdioxide uitstoot betekenen dat je minder belasting hoeft te betalen over de auto; dus het heeft ook financieel voordeel om in een A label auto rond te rijden hoewel de typen auto’s die van A label zijn dikwijls ook de duurdere auto’s kunnen betreffen. In ieder geval wordt iedere autorijder dankzij het energielabel zich bewust van de zuinigheid van de auto en de mate waarin deze schadelijk is voor het milieu. Let wel dat jouw rijgedrag en rijstijl niet in het energielabel vervat kunnen worden omdat deze per persoon verschillen. Zuinig rijden hangt dus ook van jouw rijstijl af.

energielabel zuinigheid auto