Je zult weleens over de kilometerheffing gehoord hebben. Volgens het Regeerakkoord van 2012 komt er geen Kilometerheffing, maar het is goed om te weten wat het is en waarom het niet geïmplementeerd werd.

De Kilometerheffing in Nederland zou een door de overheid vastgestelde betaling zijn voor gemotoriseerd verkeer. Het zou gebaseerd zijn op het aantal gereden kilometers van de voertuig. Het tarief zou afhangen van een aantal factoren:

  • Het tijdstip (Spitsuur en ’s nachts)
  • De locatie waar de voertuigen rijden.
  • Het verbruik en uitstoot van diverse voertuigen

Men keek naar het tijdstip en locatie, omdat men dacht zo drukke wegen wat minder druk te maken. Ook dacht men het gebruik van milieuvriendelijke voertuigen te stimuleren door te letten op het verbruik en uitstoot van de voertuigen.

De overheid moet dus weten wat de kilometerstand is van elk voertuig. De kilometerheffing zou na 2012 geïntroduceerd worden, maar het werd gestopt door kabinet-Rutte-I. De Kilometerheffing is geen nieuw concept. In 1993 sprak men al erover. Alleen werd het toen ‘Spitsvignet’ genoemd

Men verwachtte dat de Kilometerheffing files zou kunnen verkorten, maar dat werd door vele mensen tegengesproken. In verschillende Europese landen, ook in Nederland, hebben stijgende brandstofprijzen geen verandering teweeg gebracht. Het lijkt dus ook niet echt mogelijk dat een kilometerheffing het beter zou doen. Er komt misschien geen verandering, omdat vele mensen toch dezelfde routes blijven nemen omdat het nodig is. Dagelijks gaan ze naar het werk en vele mensen gaan of kunnen geen andere routes nemen. Daarnaast is het ook mogelijk dat binnenstedelijk verkeer toe zou kunnen nemen en dan heb je hetzelfde probleem nu op een andere locatie.

Tolwegen

Er zijn wel andere manieren hoe men effectief drukke wegen kan voorkomen. Een van ze, is het plaatsen tolwegen. Men moet dan stoppen en de tol betalen voordat ze door kunnen rijden. Zo betalen ze direct om gebruik te maken van de wegen. Het is niet gebaseerd op te veel gereden kilometers als milieumaatregel. Vooral in Noord-, Oost- en Zuidwest Nederland wordt het gezien als een betere en eerlijkere oplossing voor verkeersproblemen. Er komen op deze plekken bijna geen verkeersopstoppingen meer voor.

Brandstofaccijns

De kilometerheffing had het eerlijker belasten van de autogebruiker als doel en dus kan de brandstofaccijns daarom vergeleken worden ermee. De brandstofaccijns is ook gebaseerd op het tijdstip en gebruik, omdat men brandstof verbruikt om het aantal gereden kilometers en het aantal onzuinige auto’s. Dit kan mensen dwingen om zuiniger te rijden of om een zuinigere auto te kopen, dus er is ook een milieu instrument erin gebouwd.

Maar uiteindelijk is een Brandstofaccijns niet hetzelfde als een Kilometerheffing, omdat het de bereikbaarheid niet verbetert en dat is het ultieme doel van de kilometerheffing. Ook kan men de Brandstofaccijns omzeilen door in het buitenland te tanken.

Alternatieven voor Kilometerheffing

Als het gaat om het beprijzen van voertuigen zijn er nog vele andere alternatieven. Dit zijn de belangrijkste:

  • Corridorheffing: Hier moet de bestuurder betalen om een deel van de weg te gebruiken. het gaat dus om een aantal kilometers.
  • Cordonheffing: De bestuurder betaalt wanneer hij toegang wilt tot een cordon of wanneer hij zich op wegen binnen de cordon bevindt.
  • Verblijfs- of gebiedsheffing: De automobilist betaalt om een bepaald gebied te betreden of wanneer hij in dat gebied wilt verblijven.
  • Congestieheffing: De betaling hangt af van de plaats en/of de tijd waarop gereden wordt en dit kan oplopen naarmate het verkeer op die plek toeneemt.

In Nederland zijn deze alternatieven zijn nog niet geïmplementeerd.