5 april 2017 – Een verrassende uitkomst uit het jaarlijkse onderzoek van Kentekencheck.nu onder ruim 250.000 kentekenchecks in 2016 is dat Nederlanders steeds meer onderzoek doen voor de aankoop van een auto. Waar eerder onderzoek nog aangaf dat 6% een auto controleert op diefstal en 10% het schadeverleden willen bekijken. Is dit in 2016 gegroeid met respectievelijk 2,8% en 3.4%.

Opvallend is dat het merendeel aangeeft ‘extra’ zeker van hun zaak willen doen voordat ze overgaan op het kopen van een auto. Reden kan zijn dat de RDW een succesvolle campagne heeft gelanceerd in maart 2016 om consumenten extra bewust te zijn om een misaankoop te voorkomen.  Cijfers uit de laatste jaren tonen aan dat circa 5% van de voertuiggegevens niet volledig kloppen met wat wordt aangegeven tijdens de verkoop. Waarbij schadehistorie en kilometerstand de meest voorkomende gegevens zijn welke afwijken.

Verwacht werd dat minder mensen een auto op diefstal zouden willen controleren het afgelopen jaar. De auto diefstallen zijn in 2016 namelijk verminderd met 9% tegenover 2015, wat een erg positieve ontwikkeling is, aldus Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit.

In België geldt een vergelijkbare procentuele groei als in Nederland als het gaat om deze gegevens. Waar in 2015 nog circa 5% een auto controleerde op diefstal is dit in 2016 gegroeid naar 8,5%. Het percentage dat het schadeverleden heeft onderzocht is gegroeid van 9% naar 11%.

Auto verkopen

Inmiddels zijn steeds meer Nederlanders bekend met de diverse mogelijkheden van een auto online verkopen. Nieuwe cijfers uit het onderzoek van Kentekencheck.nu tonen aan dat ook steeds meer Nederlanders kiezen voor deze mogelijkheden. De voornaamste reden is gemak en snel geld in huis, toont onderzoek aan. In 2015 gaf 9,4% aan om zijn auto online te willen verkopen via een auto opkoopsite, in 2016 is dit gestegen naar 12,8%. Een stijging van 3,4%.