Schade opgelopen in het verkeer is het lastigste wat je nou kan overkomen als auto eigenaar en is er gelukkig nog de verzekering om alles te kunnen vergoeden. Dit geldt echter alleen wanneer jij de benadeelde bent of een all-risk verzekering hebt afgesloten. Natuurlijk moeten beide partijen ook tot een vergelijk kunnen komen en moet de veroorzaker ook in beeld worden gebracht. Er komen echter ook heel wat gevallen voor waarbij juist op dat punt niet voldaan kan worden en de schadevergoeding niet kan plaatsvinden via de verzekering. Die heeft namelijk specifieke voorwaarden voor het kunnen uitkeren van de schadevergoeding en zal in sommige gevallen daarom het Waarborgfonds worden aangesproken.

Het Fonds bestaat al sinds 1965

Al ruim 50 jaar mogen schadeclaims die niet door de verzekeraars zullen worden ingewilligd worden ingediend bij het Waarborgfonds. Het indienen van zo een claim leidt niet automatisch tot een vergoeding omdat er ook hier strenge voorwaarden gelden. Het Waarborgfonds ontvangt haar financiёle middellen namelijk uit een deel van de betaalde WA-premies en heeft ze als taak om te voorkomen dat kwaadwilligen er misbruik van gaan maken. Er wordt daarom streng erop toegezien dat er geen sprake is van frauduleuze handelingen. De taken en bevoegdheden van het Fonds zijn allemaal wettelijk geregeld en houdt zij ook alle ontwikkelingen op het gebied van verzekeringen bij, zowel nationaal als internationaal.

Natuurlijk is er sprake van een hechte samenwerking met de verschillende verzekeraars omdat ook zij soms schade(s) die wel aan de benadeelde vergoed is, op hun beurt kunnen verhalen op het Fonds. En de samenwerking met overige instanties zoals de RDW en politie is er natuurlijk ook en zorgt dit geheel ervoor dat alle beschikbare informatie ook onder ogen komt van het Fonds.

Wordt dan alle schade door het Waarborgfonds vergoed?

Het Fonds behandeld alleen schadegevallen die zijn veroorzaakt door een ander motorrijtuig. Dit is ook logisch, gezien de financiёle middellen van het Fonds komen uit de betaalde motorrijtuigenbelasting. Schade die veroorzaakt is door een fietser zal dus niet worden vergoed. Indien de fietser echter schade opgelopen zou hebben door een auto en die ook de veroorzaker is, kan betreffende fietser dus wél een claim indienen bij het Fonds.

Het is bij wet verplicht aan alle motorrijtuigen in Nederland om een verzekering af te sluiten, maar zijn er helaas nog voorbeelden zat te noemen waarbij dat niet het geval is. Ook kan er sprake zijn van een vervallen verzekering en kan jij als benadeelde dus in zulke gevallen gerust een beroep doen op het Fonds. Het kan ook gebeuren dat de veroorzaker gewoon doorrijdt na een aanrijding en je moeilijk kunt bewijzen wat er nou precies gebeurd is. Doe in zulke gevallen dus eerst een aangifte bij de politie en is het hun taak om dan aan de opsporing van de veroorzaker te werken.

Als benadeelde hoef je gelukkig niet te wachten tot die al achterhaald is en dien je ondertussen gewoon jouw claim in bij het Fonds. Die zal natuurlijk wel de nodige vragen stellen en is het daarom ook goed om niet te lang met het indienen van de claim te wachten.

Eigen risico betalen

Je kunt het Waarborgfonds beschouwen als een aparte verzekeraar die inkomt voor gevallen waarbij de overige verzekeraars niets zullen vergoeden. Indien je dus een claim indient en die wordt gehonoreerd, zal je ook een bedrag van €250 moeten betalen als te zijn het eigen risico. Dit geldt overigens alleen wanneer er sprake is van materiёle schade.

Wanneer de schade is veroorzaakt door vandalisme of invloeden van de natuur (bliksem, hagel) kan er geen claim worden ingediend, ook wanneer je aangifte hebt gedaan bij de politie (in het geval van vandalisme). Het Fonds houdt zich dus strict aan de regel dat de schade uitsluitend veroorzaakt moet zijn door een ander motorrijtuig. Hier vallen overigens ook elektrisch aangedreven fietsen bij.

Indien er sprake van schade die is toegebracht door delen (bijvoorbeeld aan losgeraakte bumper) van een auto of door lading die er vanaf is gevallen, zal ook het Waarborgfonds aangesproken kunnen worden. Uiteraard, ook hiervoor geldt: veroorzaker moet onbekend of niet verzekerd zijn, de politie moet erbij en jij moet je aan de verkeersregels hebben gehouden ten tijde van het ongeluk. Wanneer je dus aan het bumperkleven was en jouw auto raakt beschadigd door een losgeraakt object van jouw voorligger, is de kans dus groot dat je niets vergoed zult krijgen.

Ook schade opgelopen in het buitenland kan soms worden vergoedt

Schade aan jouw voertuig kan natuurlijk ook in het buitenland opgelopen worden en kan je in bepaalde gevallen die ook verhalen op het Waarborgfonds. De regeling geldt wel voor landen binnen de Europese Unie en hanteert het Fonds ook de wet- en regelgeving van het land waar de schade opgelopen is. Dat kan soms wel op een teleurstelling uitlopen omdat de wetten nogal verschillen per land. Schakel bij twijfel toch liever het Fonds in en zijn zij altijd bereidt om de nodige adviezen te geven.

Het Waarborgfonds is dus speciaal in het leven geroepen om de schade uit te kunnen keren voor gevallen waarbij de verzekeraars niet willen inkomen. Dit geldt vooral voor aanrijdingen welke veroorzaakt zijn en waarbij de veroorzaker niet meer achterhaald kan worden. Er wordt wel streng erop toegezien dat alles volgens de regels verloopt en is er ook vaker een aangifte bij de politie vereist om de veroorzaker op te kunnen sporen.

Het indienen van een claim kan gewoon middels het invullen van de formulieren welke op de website van het Fonds te vinden zijn.