Een ieder die een weleens een auto heeft gekocht bij de dealer of zelf een auto heeft ingevoerd zal er zeker mee zijn geconfronteerd: Belasting Personenauto’s en Motorrijwielen (BPM). Deze belasting dient betaalt te worden bij de aankoop van elke auto of motorrijwiel waarmee er nooit eerder deelgenomen is aan het Nederlands verkeer. Maar, wat is de betekenis van BPM nou eigenlijk echt? We zullen de BPM betekenis in onderstaand artikel verder toelichten.

Het gaat bij deze dus om een eenmalige belasting die betaalt dient te worden en komen daarna alleen nog de jaarlijkse verplichtingen bij kijken. Het is wel goed om te weten wat de BPM betekenis precies is, omdat het toch in sommige gevallen een aardige duit extra kost en de hoogte van het bedrag wordt bepaald door een aantal factoren die bij de berekening mee moeten worden genomen.

De BPM dient zelf te worden berekend

In tegenstelling tot wat je zou verwachten dient de BPM zelf te worden berekend met gebruikmaking van de richtlijnen van de Belastingdienst. Hierbij dient er met een groot aantal factoren rekening te moeten worden gehouden en zijn er verschillende uitkomsten mogelijk. Dit verschil in de mogelijke uitkomsten heeft te maken met de vrij ingewikkelde manier van berekenen. Bij het berekenen van het tarief wordt voornamelijk gekeken naar de CO2-uitstoot. Voor een:

  • nieuwe bestelauto,
  • kampeerauto
  • motorrijwiel

Is de berekening van het CO2-percentage vrij eenvoudig: deze bedraagt een deel van de nettocatalogusprijs. Voor personenauto’s zal wel worden gekeken naar de CO2-uitstoot en is die voor nieuwe auto’s al door de RDW bepaalt aan de hand van de Europese typegoedkeuring. Indien er voor de auto geen uitstoot te bekend is zal er worden gewerkt met een vaste uitstoot die verschilt voor benzine- of dieselaangedreven auto’s.

Omdat de BPM toch wel fors kan uitlopen heeft een ieder gelukkig het recht om de CO2-uitstoot zelf aan te tonen. Speciaal hiervoor heeft de Belastingdienst ook een groot aantal richtlijnen waar er rekening mee gehouden zal moeten worden gehouden.bpm auto betekenis

BPM bedrag auto tarieven

Indien je het BPM tarief zelf moet bereken, heb je de vrijheid te kiezen welke methode (oude of nieuwe) het voordeligst uitvalt. Vanwege de steeds veranderende regelgeving zal je wel rekening moeten houden met onder andere:

  • de energielabel,
  • de aanwezigheid van een roetfilter
  • accessoires die van invloed zijn op de waarde van de auto.

Bij gebruikte auto’s wordt er namelijk ook gewerkt met de afschrijving van het voertuig en is de berekende BPM een brutowaarde die verder omlaag zal gaan. Accessoires verhogen de waarde van een auto en heeft die een grote invloed op de berekende bruto BPM. Voor de korting dient er gebruik te worden gemaakt van een taxatierapport of afschrijving met een koerslijst.

Voor een gebruikte auto kan er dus een flinke korting worden verkregen en maakt dit het ook voordeliger om een relatief jonge occasion aan te schaffen in plaats van een nieuwe auto. Bij de berekening van de BPM belasting wordt rekening gehouden met de datum van de eerste registratie (bij nieuwkoop) en de datum van registratie bij de RDW. Omdat er veel elk jaar weer andere regels gelden voor het berekenen van de BPM belasting kan er voor elk jaar (vanaf de eerste registratie) tot die waar de auto zal worden ingevoerd het BPM worden berekend en vervolgens worden gekozen voor het laagste tarief.

Trek hiervan dan de korting af en je hebt het te betalen BPM bedrag.

Wat is BPM bedrag per voertuig?

Er zijn ook voertuigen waarover er afwijkend regels gelden ten opzichte van het te betalen BPM bedrag. Voor vrachtauto’s en bestelauto’s gelden er zo andere regels. Omdat ervan wordt uitgegaan dat dit type voertuigen uitsluitend worden gebruikt voor het vervoeren van vracht en niet voor personen, hoeft er bijvoorbeeld voor vrachtwagens geen BPM te worden betaald en geldt er een ander tarief voor bestelauto’s.

Bestelauto’s worden door de Belastingdienst ook nog verder verdeeld in een aantal klassen en zorgt een extra zit rij er wel voor dat hetzelfde tarief als een voor een personenauto zal worden gehanteerd. Dit geldt overigens ook voor vrachtwagens met een extra zit rij. Ondernemers die kunnen aantonen dat een bestelauto uitsluitend voor de zaak wordt gebruikt krijgen trouwens gehele vrijstelling van de BPM. Indien de auto zal worden verkocht en de nieuwe eigenaar die voor privé doeleinden zal gebruiken, zal er wel een rest BPM-bedrag moeten worden betaald.

Een nadeel van bedrijfsauto’s is wel dat ze vaker over een dieselmotor beschikken en er daarover een extra heffing zal moeten worden betaald.

Besparen op BPM bedrag

Volledig elektrisch aangedreven auto zijn ook geheel gevrijwaard van de BPM en probeert de Overheid op zo een manier de aanschaf van dit type voertuigen te stimuleren.

Het bereken van de hoogte van het BPM bedrag kan variёren tussen vrij eenvoudig (aankoop of invoer nieuwe auto) tot vrij ingewikkeld wanneer het gaat om een tweedehands voertuig. De Belastingdienst hanteert een een groot aantal regels wanneer het aankomt op het berekenen van de BPM en is het daarom beter die uit te laten voeren door een bedrijf dat er daar wat meer verstand van heeft.

Op het internet zijn er diverse BPM calculators te vinden, maar geven die eerder een indicatie van het bedrag dat betaald zal moeten worden. Wie echter het onderste uit de kan wilt halen en het tarief zo laag als mogelijk wilt houden zal toch wel moeten kiezen voor een berekening die met nauwkeurig met alle factoren rekening zal houden.