Bij de aanschaf van goederen waar er relatief grote bedragen mee gemoeid zijn, zal een koopovereenkomst zeker niet ontbreken. Zo een overeenkomst geeft de intentie aan die je hebt om een bepaald goed te kopen en hoeft er nog geen sprake te zijn van betaling. Het product moet immers wel geleverd worden in de staat die afgesproken is en kan met de koopovereenkomst in handen de verkoper er eindelijk werk van maken. Voor de verkoop of aanschaf van een auto zal er ook een koopovereenkomst moeten worden getekend.

De koopovereenkomst auto kan je zelf opmaken

Wanneer jij degene bent die de auto verkoopt dien je er rekening mee te houden dat het belangrijk is om enige mate van zekerheid te krijgen van een persoon die geїnteresseerd is in de auto. Je zult namelijk wel meerdere belangstellenden hebben voor de auto en zal je die op een gegeven moment moeten afzeggen. Dit kan echter wel nare gevolgen hebben wanneer de persoon die initiёel toegezegd had de auto te willen kopen gaat afzeggen. Er moet dus wel een grote mate van zekerheid zijn bij de toezegging en zal een koopovereenkomst die wel bieden. Bij weigering om de koopovereenkomst te tekenen is dat wel een indicatie dat je liever niet met zo een persoon in zee moet gaan. koopovereenkomst auto maken

De opmaak van de koopovereenkomst kan je zelf doen en zijn er op het internet diverse koopovereenkomst auto voorbeeld te vinden. Het belangrijkste zijn misschien wel de persoonsgegevens van de koper omdat je daarmee ook na kunt gaan met wie je precies te doen hebt. Ook de gegevens van de verkoper en het voertuig moeten op de koopovereenkomst staan en kan je ook wat voorwaarden erbij voegen. Met de koopovereenkomst eenmaal getekend is het veel moeilijker om van de verkoop af te zien omdat er consequenties aan verbonden zijn.

Het koopcontract auto word getekend voordat de overschrijving plaats vindt

Het overschrijven van de auto gebeurt nadat de koopovereenkomst getekend is. Er zijn namelijk vaker ook de voorwaarden die in de overeenkomst opgenomen zijn waaraan eerst voldaan dient te worden. Zo is er bijvoorbeeld in opgenomen dat de auto eerst een complete servicebeurt zal ondergaan of dat wat kleine mankementen gerepareerd dienen te worden. Wanneer de verkoper verzuimt om zich aan de voorwaarden te houden, kan de koopovereenkomst opgezegd worden door de belangstellende partij. Een koopovereenkomst is dus helemaal geen manier om een mogelijke koper te verplichten tot de aankoop, maar eerder ook een manier om zeker te zijn dat de afspraken gemaakt tussen beide partijen zullen worden nageleefd.

Met de gegevens van de verkoper en vooral de auto op zak kan de belangstellende eventueel ook een kentekencheck laten uitvoeren. Dat kan heel eenvoudig met alleen het kentekennummer en kan alle relevante informatie variërend van de kilometerstand tot de onderhoudshistorie worden opgevraagd. Deze vergelijk je met de informatie die je van de eigenaar hebt verkregen.

Zorg er wel voor dat de voorwaarde tot het opzeggen van de koop in het geval van misstanden bij de kilometerstand of anders wel is opgenomen in de overeenkomst omdat je anders het gevaar loopt toch voor de consequenties in te moeten staan. Het is daarom ook niet aangeraden om een mondelinge overeenkomst aan te gaan, maar alles schriftelijk vast te leggen.

Wees bekend met de geldende voorwaarden voor een auto koopovereenkomst

Een koopovereenkomst auto tekenen bij een particulier of bij een autohandelaar is wel verschillend. Bij een particulier staan de voorwaarden duidelijk aangegeven op de overeenkomst en heb jij als belangstellende ook de mogelijkheid wat veranderingen aan te brengen. Bij autohandelaren en overige bedrijven die ook auto’s verkopen gaat het echter om standaard overeenkomsten waar jij geen veranderingen kan laten aanbrengen en (eerlijk gezegd) de gevolgen voor het niet naleven van de overeenkomst ook groter zijn.

Zo zijn er de BOVAG-voorwaarden die gelden bij een koop en dien je wel eerst op de hoogte te zijn wat deze inhouden. In de overeenkomst zal je niet de complete uitleg erover vinden, maar eerder een verwijzing naar betreffende voorwaarden. Dat betekent geenszins dat ze niet toegepast zullen worden en is het altijd goed om te vragen naar het inhoudelijke van alle verwijzingen die in de overeenkomst staan opgenomen. Eenmaal je handtekening eronder betekent (juridisch gezien) dat je het helemaal eens bent met de voorwaarden en zal de zaak, mocht het ooit voor de rechter komen, moeilijk te winnen zijn.

Een koopovereenkomst voor de auto afsluiten biedt garanties voor beide partijen: zowel de verkoper als de belangstellende. Die is nog niet de koper omdat de intentie wel aangegeven is met het tekenen van de overeenkomst, maar bij het niet voldoen aan de voorwaarden de koop altijd nog kan worden afgezegd. Let er wel op dat je de voorwaarden heel goed doorneemt en bij onduidelijkheden er alle recht op hebt om te vragen wat de voorwaarden precies inhouden.